Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü (Nöroşirurji), beyin, sinir, omurilik ve omurga hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavisi ile ilgilenir. Özel Ankara Umut Hastanesi’nin en ileri teknolojiyi kullanan akademik/uzman hekimleri aşağıdaki hastalık ve rahatsızlıklarda her türlü her türlü tetkik, tanı ve tedavi girişimlerini yapmaktadır.

● Boyun-Bel Fıtığı Tedavisi ve Ameliyatları,
● Beyin Kanamaları Tedavisi ve Ameliyatları,
● Hipofiz Tümörleri Tedavisi ve Ameliyatları,
● Omurga Hastalıkları Tedavisi ve Ameliyatları,
● Omurga Yaralanmaları Tedavisi ve Ameliyatları,
● Omurga Kırık Ve Çıkıkları Tedavisi ve Ameliyatları,
● Omurilik Kanalı Daralması Tedavisi ve Ameliyatları,
● Omurga Eğrilikleri Tedavisi ve Ameliyatları,
● Omurga Kaymaları Tedavisi ve Ameliyatları,
● Periferik Sinir Hastalıkları Tedavisi ve Ameliyatları
   (karpal tünel, kubital tünel vb.),
● Kol ve Bacak Sinirleri Yaralanmaları ve
   Sıkışmalarının Tedavisi ve Ameliyatları,
● Parkinson ve Benzeri İstemsiz Hareket
   Bozuklukların Tedavisi,
● Kafa İçi Su Toplanması: Hidrosefali Tedavisi.


Beyin Damarı Anevrizmaları
Beyin damarlarında baloncuk şeklinde ortaya çıkan, kanama ile ani kötüleşme ve hayati kayıplara sebep olabilen beyin damar hastalığıdır.

Arterio-Venöz Malformasyon
Atar ve toplardamarların beyinde bir yumak şeklinde izlendiği, kanamaya eğilimli bir damar hastalığıdır.

Karotis Stenozu
Şah damarının boyun veya beyin içerisindeki kısımlarının daralması ve tıkanmasıdır. Pıhtı oluşumu ile inme (felç) ortaya çıkar ve tedavinin saatler içerisinde yapılası gerekir.

Beyin Kanamaları
Beyin zarları veya beyin dokusu içerisine kan sızması durumudur.

Beyin ve Omurilik Tümörleri
Hem erişkinlerde hem de çocukluk çağı beyin ve omurilik tümörlerinde mikrocerrahi ve endoskopik tekniklerle cerrahi girişim uygulanmaktadır.  Özellikle hipofiz tümörleri başta olmak üzere kafa kaidesi tümörlerinde de ameliyatlar cerrahi ekip içinde yer alan KBB uzmanının katılımı ile gerçekleştirilir.

Omurga Hastalıkları
Omurga yaralanmaları, omurilik kanalı daralması, omurga eğrilikleri, boyun-bel fıtığı ve doğumsal omurga hastalıkları beyin ve sinir cerrahları tarafından tedavi edilir.

Periferik Sinir Hastalıkları
Kol ve bacaklardaki sinirlerin yaralanmaları, sıkışmaları (karpal tünel sendromu (el bileğinde sinir sıkışması), ulnar oluk sendromu (dirsekte sinir sıkışması), peroneal nöropati (dizde sinir sıkışması), tarsal tünel sendromu (ayak bileğinde sinir sıkışması) vb.), tümörleri gibi çeşitli nedenlere bağlı hastalıklarının tanısı ve medikal ve cerrahi tedavisi yapılır.
Çocukluk Çağı Beyin ve Sinir Hastalıkları (Pediatrik Nöroşirürji)
Doğumsal ve sonradan kazanılan beyin, omurilik ve omurga hastalıklarında cerrahi girişim gerekli olabilir. Bunlar arasında tümörler, damar hastalıkları, kafa içi su toplanması olarak tanımlanan hidrosefali ve özellikle yeni doğan döneminde sık karşılaşılan “spinal disrafizm” yani bel açıklığı sayılabilir.

Travma
Çeşitli kazalara bağlı olarak gelişebilen her türlü travmanın (kafa travması, omurga travması vs.) hızlı teşhis, tedavisi ve bakımı Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte 24 saat boyunca koordineli olarak gerçekleştirilmektedir. Hastanın durumuna göre farklı tıp dallarının hekimleri koordineli olarak hastayı izler.

Fonksiyonel Hastalıkların Tedavisi
Parkinson ve benzeri istemsiz hareket bozuklukları ve Epilepsi yani Sara Hastalığı gibi durumlar detaylı incelenerek tedavi yöntemi belirlenir. İlaç veya cerrahi tedavinin gerekliliği ileri değerlendirmelerle açığa kavuşturulur. Parkinson hastalarında beyin pili takılması ameliyatları uygulanır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Op. Dr. Kubilay Murat Özdener

(Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı)

Bel ve Boyun Fıtığı

Omurilik Tümörleri

Beyin Tümörleri

Beyin Kanamaları

Hidrosefali

Periferik Sinir Sıkışmaları