Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Özel Ankara Umut Hastanesi Görüntüleme Bölümü Tomografi Ünitesi’nde; 128 çok kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı tüm vücut bölgelerine yönelik çekimler yapabilmektedir. Yeni görüntüleme işleme programları bulunan cihazımızı ile radyasyon dozlarını belirgin derecede azaltılabilmektedir. BT cihazımız ile sinir, solunum, kalp- damar, gastrointestinal, genitoüriner ve kas-iskelet sistemlerinin tamamında incelemeler yapılabilmektedir. Düşük Radyasyon Dozları İle Uygulanan Güncel Bilgisayarlı Tomografi Çekimleri hakkında bilgiler aşağıdadır.
Kalp ve Damar Hastalıklarının Görüntülenmesinde Yenilikler
Düşük Doz Radyasyon: İleriye yönelik EKG tetiklemeli Snap Shot Pulse ve ASİR görüntü işleme teknikleri ile çok düşük radyasyon dozları uygulanabilmektedir.
Uyarlanabilir Görüntüleme: Düzensiz ve hızlı kalp atımı olan hastalarda görüntü kalitesini düzeltecek ileriye ve geriye yönelik EKG ayarlamaları yapılabilmektedir.
Otomatik Değerlendirme: Özel iş istasyonları ile kalp-damar sisteminin değerlendirmesi dakikalar içinde yapılabilmektedir.
Kalp ve Damar Hastalıklarının Görüntülenmesinde Klinik Uygulamalar
Risk Değerlendirme: Koroner arterlerdeki kalsiyum birikiminin sayısal ölçümü hastaların kalp-damar hastalıkları açısından risk düzeyini saptamaktadır. Smart Score tekniği kalsiyum skorunu ölçmektedir.
Torakal Aorta ve Koroner Arterlerin Görüntülenmesi: Yaklaşık 10-12 sn'de kalp, torakal aorta ve koroner arteriyel sistemin değerlendirilmesi mümkündür.
Koroner Arter Stentlerinin ve By-Pass Damarlarının Görüntülenmesi: Stent oklüzyon ve restenozları ile by-pass damarlarının görüntülenmesi sağlanmaktadır.
Kalp Kasının Verilen Kontrast Madde ile Perfüzyonu ve Ejeksiyon Fraksiyonu Ölçümü: Objektif olarak matematiksel hesaplanabilmektedir.
Aort Kapak ve Kapak Protezlerinin Görüntülenmesi
Periferik Damar Hastalıklarının Görüntülenmesi: BT ile milimetreden daha ince kesitler alınarak tüm damarsal yapılar ayrıntılı olarak görüntülenir. Kolay değerlendirme için kemik ve kalsifikasyonlar inceleme haricinde tutan yazılımlar rutin olarak kullanılmaktadır.
Akciğer Solid Nodülleri: LungVCAR yazılımı ile akciğerlerde nodül saptanması ve İZLEMİ ASİR programı ile düşük radyasyon dozuyla yapılabilmektedir.
Kolon Polip ve Tümorlerinin Sağlanması: BT kolonoskopi tekniği ile rektumdan çekuma kadar değerlendirme yapılabilmektedir.Kalbin BT Cihazı ile Elde Edilmiş 3 Boyutlu Görünümleri

                                          Koroner Arterlerin Değerlendirme Görüntüleri


Kalp Kasının Verilen Kontrast Madde ile Kanlanma Miktarı (perfüzyon) Ölçümü
Boyun ve Beyin Damarsal Yapılarının Görünümü
 


Karın Atardamarı ve Bacak Vasküler Yapılarının Tek İncelemede Değerlendirilmesi
Tüm Kalın Barsağın Genel GörünümüPolip Görünümleri