Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Anlaşmalı Olduğumuz KurumlarSGK (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur)
 • AKBANK T.A.Ş. MENSUPLARI TEKAÜT SANDIĞI VAKFI

 • ALLIANZ SİGORTA A.Ş.

 • ALLIANZ SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA A.Ş.

 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • AXA SİGORTA A.Ş.

 • AXA SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • BELEDİYE BAŞKANLARI BİRLİĞİ

 • BENİN CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ

 • ÇANKAYA BELEDİYESİ

 • CGM – HALK HAYAT VE EMEKLİLİK CHECK UP

 • DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.

 • DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • DOĞA SİGORTA A.Ş.

 • DOĞA SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • ERGO SİGORTA A.Ş.

 • ERGO SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • ETHİCA SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş.

 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • HALK SİGORTA A.Ş.

 • HALK SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • İSGUD - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

 • MAPFRE SİGORTA A.Ş.

 • MAPFRE SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • MESEV (MİLLİ EĞİTİM SAĞLIK EĞİTİM VAKFI)

 • OF VE ÇEVRESİ KÜLTÜR SANAT VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

 • RAY SİGORTA A.Ş.

 • RAY SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • PTT A.Ş. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI

 • ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI

 • TABİD – TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME BİLİM VE İNOVASYON DERNEĞİ

 • T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

 • T.C. MERKEZ BANKASI

 • T.C. MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI

 • T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ve BAĞLI KURULUŞLARI

 • T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

 • T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. & T. HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI

 • TÜM EMEK. DER. - TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

 • TÜMAŞ – TÜRK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş.

 • TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.

 • TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • TÜRK TELEKOM VİTTA KART

 • TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM)

 • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

 • TÜRKİYE KAMU-SEN – TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI KONFEDERASYONU

 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI

 • UNICO SİGORTA A.Ş.

 • UNICO SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI AMELİYAT SİGORTASI

 • YARGITAY

 • YATSİAD – YATIRIMCI VE SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ 

 • ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • AK SİGORTA A.Ş.
 • ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
 • AK SİGORTA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
 • NN HAYAT VE EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI

 • ANKARA SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI

 • AVIVA SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI

 • METLIFE EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI

 • TÜRK NIPPON SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI

 • DUBAI STARR SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI

 • HALK SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI

 • SBN SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI

 • TURINS SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI

 • ZİRVE SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI

 • AKBANK

 • AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

 • BENEFIT CARD

 • BENEFIT GLOBAL & AIG CARD

 • BENEFIT GLOBAL & EUREKO SİGORTA İŞBİRLİĞİ İLE KOBİ SAĞLIK PAKETİ CARD

 • DR. BACK-UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ

 • DR. BACK-UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ & FORTİS BANK CARD

 • IPA CARD

 • IPA PRIVILEGE CARD

 • ING BANK PLATINIUM CARD

 • METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT KOBİLER İÇİN İŞLETME KARTI

 • SBN ŞEKER HAYAT PROJESİ

 • TAV PASSPORT EDITION

 • TÜRKİYE PETROLLERİ A.Ş.

 • VAKIF EMEKLİLİK (BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTALARI)

 • AXA PPP VE AXA ASSISTANCE

 • FORTIS BANK SANDIK (ÇALIŞAN – EMEKLİLERİ VE BAĞIMLILARI)
 • EUREKO SİGORTA (GARANTİ EUREKO MEDIKO ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI VE GARANTİ BANKASI ÇALIŞANLARI – İŞTİRAKLERİ)
 • EUREKO SİGORTA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA
 • ZİRAAT SİGORTA
 • ZİRAAT SİGORTA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
 • RAY SİGORTA
 • SOMPO JAPAN SİGORTA (FİBA)
 • SOMPO JAPAN SİGORTA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
 • ZURİCH SİGORTA
 • HDI SİGORTA
 • GENERALİ SİGORTA
 • ACE EUROPEAN SİGORTA (FERDİ KAZA SİGORTA HASTANE TEDAVİ TEMİNATI)
 • AIG SİGORTA
 • TÜRK NIPPON SİGORTA
 • T-SİGORTA (TURKLAND SİGORTA)
 • CGM SAĞLIKTA AVANTAJLAR DÜNYASI