Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Dijital Mamografi

Meme kanseri kadınlardaki en sık kanser türü olup her 8 kadından 1’inde görülmektedir. Mamografi, meme kanseri taramasında altın standart tanı yöntemidir ve erken teşhis için çok önemlidir. Dijital mamografi, dijital (sayısal) teknolojinin kullanıldığı bir sistemdir. Görüntüler direkt olarak bilgisayara aktarılır ve bilgisayar ortamında incelenir. Bilgisayar ekranında seçilen alanlar büyütülerek, görüntü kontrastı değiştirilerek memenin her noktası ayrı ayrı değerlendirilir.

Dijital mamografi; memenin kalınlığı ve yoğunluğuna göre verilecek radyasyon dozunu ve sıkıştırma şiddetini ayarlayarak daha “düşük radyasyon dozu” ile görüntü oluşturur. Görüntülerde istenen en yüksek kontrastı ve çözünürlüğü oluşturarak tanısal doğruluğu arttırır. Ek film alınmaması da hastanın aldığı dozu azaltmaktadır. Ayrıca bu yöntemle elde olunan görüntüler dijital ortamda arşivlendiği için sonraki kontrollerde karşılaştırılmalı değerlendirme imkanı sağlar. Filmlerin kaybolması ya da bozulması gibi riskler ortadan kalkmaktadır.

Dijital Tomosentez (3 Boyutlu Mamografi)

Son yıllarda geliştirilen mamografide Dijital Tomosentez teknolojisi ile memede kesitsel görüntüler alındığı için 3 boyutlu inceleme yapılır. Meme yapısı yoğun olan kişilerde normal dokular tarafından örtülen ve değerlendirilemeyen kitlelerin görüntülenmesi bu cihazla kolaylaşmaktadır. Tomosentezde tıpkı normal dijital mamografilerde olduğu gibi meme dokusu sıkıştırılarak çekim yapılır. Meme sıkıştırılmasındaki amaç, memenin hareket etmesini önleyerek kaliteli görüntü elde etmek, memenin kalınlığını azaltarak daha az X-ışını verilmesini sağlamak ve meme içinde birbiri üzerine gelen dokuların açılmasını sağlayarak yanlış değerlendirmeyi önlemektir.

Kontrastlı Spektral Mamografi (CESM)

Bu yeni teknolojik sistem rutin mamografiye ilave olarak damardan kontrast madde enjeksiyonu ile yaklaşık 10 dakikada yapılır. Dijital mamografi ile aynı odada, aynı cihaz ile uygulanır. Standart mamografi ile tamamıyla aynı pozisyonda çekim yapılır. Aynı anda iki farklı görüntü oluşturacak spektral ileri veri teknolojisi ve kan akım patternlerindeki farklılıklar yardımı ile normal meme doku görüntüsünü ortadan kaldırarak damardan zengin kanser dokusunu görüntüler. Mamografi görüntüleri meme ultrasonografi tetkiki ile birlikte değerlendirilse de bazı durumlarda yeterli sonuç alınamayabilir. Meme MRG tetkiki ve/ veya biyopsi gerekebilir.

CESM şüpheli meme lezyonlarının değerlendirilmesinde, meme dokusu yoğun olan yüksek riskli hastalarda, meme kanseri bilinen hastalarda yaygınlığının ve lezyon sayısının değerlendirerek operasyon planlamasında, MRG tetkikinin yapılamadığı durumlarda önerilmektedir.

Mamografi Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekli Konular

Mamografi tetkikinin adet döneminin ikinci haftası içinde yapılması meme ağrısını ve rahatsızlık hissini azaltabilir. Mamografi çekimine gelirken yanlış görüntülere neden olmaması için göğüs bölgesine ve koltuk altına pudra, deodorant ya da parıltılı krem gibi kozmetik maddeler uygulanmaması önemlidir.

Mamografide Stereotaktik Yöntemle Meme İşaretleme ve Biyopsi

Stereotaktik Yöntemle Meme İşaretleme


Elle meme muayenesinde hissedilemeyen lezyon mamografi yöntemi ile görüntülenir ve içerisine ince bir tel yerleştirilir. İşaret teli rehberliğinde lezyon, ameliyathanede genel cerrah tarafından çıkartılır.

Stereotaktik Yöntemle Meme Biyopsisi

Mamografide bilgisayar tarafından hesaplanan koordinatlara göre yerleştirilen iğne ile şüpheli lezyondan biyopsi alınır.