Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

El Cerrahisi

El cerrahisi; el, el bileği, önkol, dirsek hastalık ve yaralanmaları, omuzun bazı  yaralanma ve hastalıkları, el, kol, bacak, ayak sinir kesilerinin onarımı, üst ekstremitenin doğumsal anomalileri,  brakial pleksus yaralanmalarının tanı ve tedavisi ile ilgili bir daldır. Bu nedenle birçok ülkede “El ve Üst Ekstremite Cerrahisi” olarak da adlandırılır.