Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon; insan vücudunun hemen her bölgesinde meydana gelebilen, bakteriyel,
paraziter, viral ve mantar etkeni mikroplar tarafından oluşturulan hastalıklardır. Enfeksiyon
hastalıklarının bazıları oldukça bulaşıcı olup, birkaç kişinin sağlığını etkileyen enfeksiyon
tablolarından tüm toplumun, tüm ülkenin hatta  tüm dünyanın etkilendiği geniş çapta salgın
hastalıklara neden olabilmektedir.
Enfeksiyon hastalıları uzmanları; hafif üst solunum yolu, idrar yolu ve barsak
enfeksiyonlarından, fulminan sarılık, menenjit, AİDS ve zatürre gibi hayatı tehdit eden ciddi
enfeksiyonlara kadar geniş çapta hasta gruplarının teşhis ve tedavileriyle ilgilenmektedir.
Özellikle yoğun bakım ünitelerinde ortaya çıkan antibiyotiklere direçli mikropların oluşturduğu
hastane enfeksiyonlarının önlemesi, teşhis ve tedavi edilmesi ayrıca Enfeksiyon Kontrol
Komitesi kurarak bu kapsamda Enfeksiyon Kontrol Programı oluşturmak, uygulamak ve
akılcı antibiyotik kullanımı gibi faaliyetler Enfeksiyon hastalıkları birimi tarafından
yürütülmektedir.
Bölümümüzle ilgili tüm bu faaliyetlerin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla Enfeksiyon hastalıkları
birimi tarafından hastane personeline devamlı eğitim verilmektedir. Ayrıca enfeksiyon
kontrolü ve personelin aşılanması konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Teşhis ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar 
 
•   Solunum yolu enfeksiyonları
•   Viral döküntülü hastalıklar
•   Zoonotik enfeksiyonlar
•   İdrar yolu enfeksiyonları
•   Brusella
•   Tifo
•   Enfektif Endokardit
•   Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları
•   Hepatitler
•   Menenjit
•   Tetanoz
•   Enfektif ishal ve barsak enfeksiyonları
•   Parazit hastalıkları
•   Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
•   Diyabetik ayak yaraları