Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ERCP: Endoskopik Retrograt Kolanjio Pankreatografi

ERCP, deneyimli hekim ve ekip tarafında safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisi için yapılan bir işlemdir. Endoskopi eşliğinde ince bir kateter ile girilip ilaç verilerek safra yolları ve pankreas kanalı görüntülenir ve film çekilir. Gerektiğinde hastalık tanısı için biyopsi alınabilir. İğne gözü şeklindeki delik genişletilerek safra yollarında taş barsağa düşürülüp tedavi edilir. Safra yolu veya pankreas kanalında darlıkların tedavisi için balon ve stent işlemi yapılabilir.