Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji Bilim Dalı, sindirim sistemi ve hastalıkları ile ilgili tıp dalıdır. Ağızdan başlayarak, yemek borusu/mide, ince/kalın bağırsaklar, safra kesesi/safra yolları, karaciğer, pankreas ve anal bölgede gelişen hastalıkların tanı ve tedavisini yürütür.

Özel Ankara Umut Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nde akademik ünvana sahip hekimler tarafından ayaktan veya yatarak ultrasonografi, gastroskopi, kolonoskopi, rektosigmoidoskopi gibi görüntüleme hizmetleri verilmektedir. Bu işlemler esnasında, GİS Sistemindeki kanamalar durdurulabilmekte, polipler çıkarılabilmekte, stent takılabilmekte, darlıklar genişletilmektedir. Safra yolu ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavinde kullanılan ERCP (gastrointestinal endoskopik işlem) yapılmaktadır.

Bölümümüz; hastalarımızın tam ve doğru tanı/tedavisi için genel cerrahi, radyoloji ve cerrahi gastroenteroloji hekimleri ile işbirliği içinde çalışmaya önem vermektedir.

İzlem / Tanı / Tedavi
 Hizmetlerimiz

● Ultrasonografi,
● Gastroskopi,
● Kolonoskopi,
● Rektosigmoidoskopi,
● ERCP : Endoskopik Retrograd
   Kolanjio-Pankreatografi.
Teşhis ve Tedavi
● Mide-Bağırsak Polipleri,
● Sindirim Sistemi Kanamaları,
● Sindirim Sistemi Darlıkları,
● Sindirim Sistemi Kanserleri,
● Hemoroid, Anal Bölge Çatlağı,
● Safra Kesesi ve Yolları Darlığı,
● Safra Kesesi ve Yolları Taşı,
● Pankreas Hastalıkları,
● Reflü, Gastrit, Ülser,
● Gaz, Şişkinlik,
● Karın Ağrısı, İshal, Kabızlık,
● Bulantı/Kusma, Hıçkırık, Ağız Kokusu,
● Kansızlık,
● Kilo Kaybı, İştahsızlık,
● Ağızdan veya Makattan Kan Gelmesi,
● Akut ve Kronik Pankreatit Tedavisi,
● Karaciğer Yağlanması, Hepatit, Siroz Hastalıkları Tedavisi,
● Mikrobik Olmayan İltihabi Bağırsak Hastalıkları (Ülseratif Kolit,
   Crohn Hastalığı),
● Hassas Bağırsak Sendromu.


 • Bulantı/kusma, gaz, şişkinlik, hıçkırık, ağız kokusu,
 • İshal, karın ağrısı, kabızlık,
 • Ağızdan veya makattan kan gelmesi,
 • Kansızlık,
 • Kilo kaybı, iştahsızlık,
 • Sarılık
 • Reflü, gastrit, ülser,
 • Pankreatit, hepatit, siroz,
 • Mikrobik olmayan iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı),
 • İrritabl bağırsak sendromu,
 • Hemoroid, anal bölge çatlağı,
 • Bağırsak polipleri, sindirim sistemi kanserleri,
 • Safra yolu taşı ve mide-bağırsak polipleri.

Gastroenteroloji

Prof. Dr. Ülkü Sarıtaş

(Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı)

ÖZOFAGOGASTRODUODENOSKOPİ: Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopi

Kolonoskopi

ERCP: Endoskopik Retrograt Kolanjio Pankreatografi