Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Göğüs Cerrahisi

Teşhis ve Tedavi

● Akciğerin İyi Huylu Tümörleri,
● Akciğerin Kötü Huylu Tümörleri,
● Yemek Borusu Cerrahisi,
● Göğüs Duvarı Şekil Bozukluğu Ameliyatları,
● Toraks Travmaları,
● Göğüs Boşluğu (Mediasten) Kitleleri.
 
 

Ameliyat / İşlem / Girişimler

● Akciğer Ameliyatları,
● Diafragma Ameliyatları,
● Göğüs Duvarı Ameliyatları,
● Akciğer Kanseri Ameliyatları,
● Göğüs (Toraks) Travması Ameliyatları,
● Plevra Ameliyatları,
● Göğüs Boşluğu (Mediasten) Kitle Ameliyatları.


Prof. Dr. Ümit Özyurda

(Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı)