Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Karaciğer Cerrahisi

Karaciğer insan vücudundaki en büyük solid organdır. Portal ven ve hepaitk arter tarfından sağlanan ikili kan akımı ile eşsiz bir yapıya sahiptir. Glikojen depolama, protein sentezi, immunite, detoksifikasyon, safra üretimi ve salgılanması gibi hayati fonksiyonlara sahiptir. Çeşitli paraziter hastalıkları iyi ya da kötü huylu tümörleri nedeniyle cerrahi girişimler gerekebilmektedir. Cerrahi tekniğin gelişmesi, anesteziyoloji ve radyoloji alanlarındaki gelişmeler ile ileri teknoloji ürünü cihazların kullanıma girmesi karaciğer ameliyatlarındaki mortalite ve morbidite oranlarını azaltmıştır. Özel Ankara Umut Hastanesi’nde deneyimli hekim ve ekipleri tarafından ameliyatlar sonrasında hastaların hastanede yatış ve normal yaşama dönme süreleri oldukça kısadır.