Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Kurumsal Hedef ve Amaçlarımız

HEDEF

 

AMAÇ

 
 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAK

 
 

Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin etik ilkelere bağlı olarak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak,

 
 

HASTANE ALT YAPI, DONANIM EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

 

Hastanede birim bazında çalışma düzeni ve kalite, verimlilik doğrultusunda gerek görülen tüm alt yapı, donanım eksikliklerini gidermek.
 

HASTANEDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMAK,

 

Hastanede her türlü tüketimi azaltmaya yönelik düzenlemeler yapmak, Hastanenin otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından etkin ve verimli kullanımını sağlamak.

 

HASTANE PERSONELİNİ NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK

Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek, Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek ve eğitimleri gerçekleştirmek.
 

HASTA, HASTA YAKINLARI, HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTANE YÖNETİMİ ARASINDA İLETİŞİMİ İYİLEŞTİRMEK,

Hastane çalışanlarına hasta hakları, vücut dili ve hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek, Dilek şikayet kutularındaki istekleri, şikâyetleri dikkate alarak gerekli faaliyet belirlemek ve bu faaliyetleri gerçekleştirmek. Hastane tanıtım broşürlerini hazırlamak, hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmak