Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Omurilik Tümörleri

Omurilik beynin bir uzantısı olup kafatasının alt bölümünden itibaren tüm omurga boyunca omurilik kanalı içinde uzanan sinir yapısıdır. Omurilik tümörleri omuriliğin kendisinden veya onu çevreleyen beyin omurilik zarından kaynaklanabileceği gibi vücudun başka bölgelerindeki tümörlerin buraya yayılması sonucu da oluşabilir.

Omurga kemiklerinden kaynaklanan tümörler de olabilir. Tüm bu tümörler diğer vücut bölgelerindeki tümörler gibi iyi huylu veya kötü huylu olabilir. Bulunduğu bölgeye göre şikayetlere neden olurlar. Bu şikayetler tümörün bulunduğu bölgede ağrı, tutulan sinir veya sinirlerin dağılım alanında uyuşma, karıncalanma benzeri his kusurları, bu sinirlerin çalıştırdığı kaslarda değişik derecelerde kuvvet kayıpları (felç), dengesizlik, idrar ve büyük tuvaletini kaçırma gibi şikayetlerdir.

İyi huylu tümörlerde izlem ve gerektiğinde ameliyatla tümörün çıkarılması yeterli bir tedavi sağlarken kötü huylu tümörlerde ameliyat sonrası mutlaka radyoterapi ve kemoterapi gibi uygulamalarla birlikte nüks olasılığından dolayı yakın izlem gerekmektedir. Bazı tümör tiplerinde gama knife, cyber knife gibi ameliyatsız radyocerrahi yöntemleri de uygulanabilmektedir.