Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Op. Dr. Barış Kılınç

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı


    Doğum Tarihi : 02.06.1975
    Doğum Yeri : Çıldır/Ardahan
    Medeni Durumu : Evli, 2 Çocuklu
    Yabancı Dil : İngilizce
 2008: GATA Mikro Cerrahi Sertifikası
 2006- 2008: HÜTF Ortopedi Bölümünde Prof. Dr. Gürsel Leblebicioğlu - El Cerrahisi Eğitimi
1998-2004: Doktora /S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanlığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
1991-1997: Lisans/Y. Lisans Tıp Doktorluğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1988-1991: Lise Aydınlık Evler Lisesi /Ankara(Birincilikle Mezun)
1985-1988: Ortaokul Mehmet Akif Ortaokulu/ Ankara
1980-1985: İlkokul Ziya Gökalp İlköğretim Okulu / Ankara  
    
Uzmanlık Tezi
Osteoporotik Femur Proksimal Bölge Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonrası Bifosfonat Kullanılmasının Kemik Yoğunluğuna Etkisi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Tezi, Ankara, 2004. Tez               Danışmanı: Prof. Dr. Şahap ATİK
2014-2016: Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
2009-2014: Özel Ankara 29 Mayıs Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
2006-2009: Özel Keçiören Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
2006-2008: Hacettepe Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümü El cerrahisi Eğitimi
2006 : İstanbul Kasımpaşa Asker Hastanesi (askerlik görevi)
2004-2005 : Yozgat Devlet hastanesinde Ortopedi Uzmanı
Kitap Çevirisi
Turek Ortopedi uygulamalar ve ilkeler Kitabı, 6.Baskı, Romatizmal Hastalıklar: Tanı ve Tedavi Bölümü (151-199) çevirisi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Minerva Orthopaedica dergisine gönderilen 2 makale sonucu bekleniyor.
Journal İndian Orthopaedics dergisine gönderilen 2 adet makale soncu bekleniyor.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Türkçe Makaleler
Şanel S, Kılınç B, Nuhoğlu ES, Güneş G. Dörtlü Hamstrıng Otogrefti İle Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunun Erken Dönem Sonuçları. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi (kabul edildi yayını bekleniyor)
Kılınç B, S Sanel. Ayak Bileği Kronik Lateral Ligament Yaralanmalarında Colvılle Tekniği İle Rekonstrüksiyonu. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi (kabul edildi yayını bekleniyor)
Necmettin Yıldız, Barış Kılınç, Füsun Ardıç. A Soldier with Lateral Antebrachial Cutaneous Neuropathy: Malingering or Fact? Turk J Phys Med Rehab 2010;56.145-7
Gökhan Çakmak, Ulunay Kanatlı, Barış Kılınç, Haluk Yetkin. Birinci Distal Metatarsal Artiküler Set Açısı Ölçümüne Pronasyon Ve İnklinasyonun Etkisi. Acta Orthop Traumatol Turc 2013;47 (5):354-358

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
Poster Sunusu
Şener E, Şimşek A, Kılınç B, Esen E, Muşdal Y. Total Diz Protezi Revizyonu Uzun Dönem Sonuçları, XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
Şener E, Şimşek A, Kılınç B, Esen E. Bialteral Diz Artroskopisi Uygulanan Hastaların Uzun Dönem Fonksiyonel Sonuçları, XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

Bildiriler
Kanatlı U, Kılınç B, Çakmak G, Yetkin H, Bölükbaşı S, Altun N. Birinci Metatars Proksimal Eklem Yüzey Açısının Ölçülmesinde Pronasyon Ve İnklinasyon Açılarının Etkisi, XIX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2005 (Bu Bildiri Ayak Ve Ayak Bileği bölümünde birinci seçildi).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
GLeblebicioğlu, ÇAyhan, B Kılınç, AÜzümcügil, STanrıkulu, TFırat. Endoscopy Assisted Contralateral C7 Transfer for Severe Obstetrical Brachial Plexus Palsy, AEM XV Congress (National Congress of the Spanish Association of Microsurgery in conjoınt symposıum with the Turkish Society for Reconstructive Microsurgery) April 3-5, 2014 Barcelona-Spain.

Poster Sunusu
Capt. SANEL Selim MD., Liet. KILINC Barıs MD., Liet. NUHOGLU Ertugrul MD., Col. GUNES Gunay MD. Kasimpaşa Military Hospital, Dept. Orthopaedics and Traumatology Istanbul, TURKEY Early Perıod Results Of Arthroscopıc Anterıor Crucıate Lıgament Reconstructıon Wıth Quadrıpled Hamstrıng Otograft, XI. Balkan Askeri Tıp Kongresi, Yunanistan,2006.
Barış Kılınç, Ali Öznur, Gürsel Leblebicioğlu. Mınımally Invasıve Approach To Tarsal Tunnel Decompressıon. Feesh Kongresi, Antalya 2013.
Barış Kılınç, Akın Üzümcügil, Gürsel Leblebicioğlu. Wrıst Calcıum Pyrophosphate Dıhydrate Arthropathy Presentıng As A Destructıve Lesıon, Feesh Kongresi, Antalya 2013.
    28-30 Haziran 2001 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “IV. İleri Artroskopik Cerrahi Kursu”.
    6-9 Mart 2002 Çeşme-İzmir’de düzenlenen “II. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi”.
    24-25 Mayıs 2003 tarihleri arasında Ankara İbni Sina Hastanesi/Ankara’ de düzenlenen “Üst ekstremite (Omuz-Dirsek ve El Bölge Patolojileri) ve Anatomik Diseksiyonları ile uygulamalı Workshop toplantısı”.
    01-04 Novamber 2004 Ankara/Turkey; “7.Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery combined with the 3. Congress of Asia-Pacific Knee Society APKS”.
    14-19 Mayıs 2005 tarihinde Belek/Antalya’da düzenlenen “XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi” (sunduğum bildiri ayak ve ayak bileği bölümünde birinci seçildi).
    1999-2004 Tarihleri Arasında Ankara’da Aylık Ortopedi Toplantılarının Birçoğuna Katıldım.
    23-28 Ekim 2007 Tarihinde Sheraton Hotel/Ankara’da Düzenlenen “XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.
    16-19 Mayıs 2008 Çeşme’de Düzenlenen 11.El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi.
    12-16 Ekim 2010 Antalya 10.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi.
    9-11 Haziran 2011 TUSYAD XII. İleri Artroskopi Kursu Ve III. Spor Travmaolojisinde Güncel Kavramlar Toplantısı.
    23-26 Mayıs 2012 Tarihinde Gaziantep/Dedeman Otel 13.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi.
    May 29-Jun1 Antalya/Belek FESSH 2013 (Avrupa El Cerrahisi) Kongresi.