Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Prof. Dr. Aydın İnan

Genel Cerrahi Uzmanı1969’da Sakarya’da doğdu.
İlk, orta ve lise öğrenimini Niğde’de tamamladı
    1985 -1992 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Doktoru
    1994 -1999 Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi Uzmanı
    2003 - Genel Cerrahi Yardımcı Doçent
    2006 - Genel Cerrahi Doçent
    2012 - Genel Cerrahi Profesör
    Gümüşhane Kalkanlı Sağlık Ocağı
    Niğde Devlet Hastanesi Acil Polikliniği
    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
    Özel Keçiören Hastanesi
    Özel Ankara Umut Hastanesi
    Ulusal Cerrahi Derneği
    Cerrahi Onkoloji Derneği
    Tabip Odası
    Demirer, S., N. Şengül, A. İnan, A. Eroğlu, C. Bumin ve E. Kuterdem, “Effect of Granulocyte/Macrophage Colony-Stimulating Factor on the Healing of Colonic Anastomosis in Rats,” Journal of Investigative Surgery, 14, 221-225 (2001).
    Dener, C. ve A. İnan, “Breast Abscesses in Lactating Women,” World Journal of Surgery, 27, 130-133 (2003).
    İnan, A., C. Dener ve S. Demirci, “Explosion During Diathermy Gastrotomy in a Patient with the Carcinoma of the Antrum (Report of a Case), “ International Journal of Clinical Practice, 57, 737-738 (2003).
    Şen. M., A. İnan ve M. O. Yenidünya, “Concomitant Open Cholecystectomy and Mammary Reconstruction With Bipedicled Tram Flap,” Plastic and Reconstructive Surgery, 113, 1087-1088 (2004).
    İnan, A., M. Şen ve C. Dener, “Local Anesthesia Use for Laparoscopic Cholecystectomy,” World Journal of Surgery, 28, 741-744 (2004).
    İnan, A., M. Şen, C. Dener ve M. Bozer, “Comparison of Direct Trocar and Veress Needle Insertion in the Performance of Pneumoperitoneum in Laparoscopic Cholecystectomy,” Acta Chirurgica Belgica, 105, 515-518 (2005).
    Çimentepe, E., A. İnan, A. Ünsal ve C. Dener, “Combined Transurethral Resection of Prostate and Inguinal Mesh Hernioplasty,” International Journal of Clinical Practice, 60, 167-169 (2006).
    İnan, A., C. Koca, M. Şen, “Effects of Diclofenac Sodium on Bursting Pressures of Anastomoses and Hydroxyproline Contents of Perianastomotic Tissues in a Laboratory Study,” International Journal of Surgery ,4, 222-227 (2006).
    İnan, A., C. Dener, M. Şen ve A. Özdemir, “Endometriosis in General Surgery Practice,” Chirurgia, 19, 33-35 (2006).
    Şen, M., A. İnan, S. Yenidünya, M. Ergin ve C. Dener, “Effect of Vitamin A on the CD44 Expression in the Small Intestine of Rats with Obstructive Jaundice,” European Surgical Research, 38, 347-352 (2006).
    İnan, A., M. Şen, C. Koca, A. Akpınar ve C. Dener, “The Effect of Purified Micronized Flavonoid Fraction on the Healing of Anastomoses in the Colon in Rats,” Surgery Today, 36, 818-822 (2006).
    İnan, A., C. Dener, M. Şen, M. Bozer ve S. Demirci, “Hepatic Resection for Primary and Metastatic Liver Tumours,” Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 27, 52-58 (2007).
    Şen, M., A. İnan, C. Dener ve M. Bozer, “Paraduodenal İnternal Herniler: İki Olgu Nedeni ile Klinik Analiz,” Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 13, 232-236 (2007).
    İnan, A., M. Şen, C. Koca, M. Ergin ve C. Dener, “Effects of Aloe vera on colonic anastomoses of rats,” Surgical Practice, 11, 60-65 (2007).
    İnan, A., M. Şen, Ö. Sürgit, M. Ergin ve M. Bozer, “Effects of Histamine H2 Receptor Antagonist Famotidine on the Healing of the Colonic Anastomosis in Rats,” Clinics, 64, 567-570 (2009). (ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ)
    İnan, A., Ö. Sürgit, M. Şen, A. Akpınar ve M. Bozer, “Etofenamate and Anastomoses of Colon of Rats,” Turkish Journal of Medical Sciences, 39, 713-718 (2009).
    Dener C., A. Inan, M. Sen ve S. Demirci, “Interoperative frozen section for margin assessment in breast conserving surgery,” Scandinavian Journal of Surgery, 98, 34-40 (2009).
    Sen M., A. Akpinar, A. Inan, M. Sişman, C. Dener ve K. Akin, “Extensive hepatic-portal and mesenteric venous gas due to sigmoid diverticulitis,” World Journal of Gastroenterology, 15, 879-81 (2009).
    Şen M., A. İnan, H. Sert, A. Akpınar ve C. Dener, “Preemptive use of etofenamate in laparoscopic cholecystectomy: a randomized, placebo-controlled, double-blind study,” European Journal of General Medicine, 7, 50-5 (2009).
    Surgit O. ve A. Inan, “A simple and effective technique for esophageal retraction and fundal translocation during laparoscopic fundoplication,” Surgery Today, 40, 388-91 (2010).
    Inan, A., O. Surgit, M. Sen, M. Bozer ve C. Dener, “One day surgery for pilonidal disease,” Bratislava Medical Journal, 112, 572-4 (2011).
    Akin K., D. Kosehan, A.Y. Cengiz, N.C. Dener, A. Koktener, A. Inan, H. Haltas ve B. Cakir, “ Splenic infarction following open gastrectomy in patients with gastric malignancy: a CT- based study,” Abdominal Imaging, 37, 609-15 (2012).
    İnan, A., S. Demirci, M. Karaayvaz ve M. Kesenci, “Primer Mide Lenfomalarında Tedavi Prensipleri,” Klinik Seriler Tıp Dergisi, 5, 79-88 (1995).
    Bilgin, Ö. F., A. A. Akan, A. İnan, N. Erverdi ve A. Törüner, “Safra Kesesi Kanserleri,” Klinik Seriler Tıp Dergisi, 6, 72-74 (1996).
    Döşeyen, Z., A. İnan, Ö. F. Bilgin, S. Bayar, N. Erverdi ve C. Bumin, “Safra Yollarının Ender Görülen Bir Patolojisi: Caroli Hastalığı. Olgu Sunumu,” Klinik Bilimler ve Doktor, 3, 700-702 (1997).
    Şimşek, Ş., N. Erverdi ve A. İnan, “Kist Hidatik Tanısında Yeni Gelişmeler ve Medikal Tedavi,” Klinik Seriler Tıp Dergisi, 7, 93-96 (1997).
    Varolgüneş H., A. İnan, E. Kaptanoğlu ve Salim Demirci, “Primer ve Metastatik Karaciğer Tümörlerinde Tedavi Yöntemleri,” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 50, 209-230 (1997).
    Döşeyen, Z., A. İnan, S. Bayar, C. Bumin, M. Kesenci ve Ö. Tolunay, “Akut Karnın Sık Rastlanmayan Bir Şekli: Poliarteritis Nodoza Nedeniyle Gelişen Akut Kolesistit,” The Turkish Journal of Gastroenterology, 9, 303-305 (1998).
    Bengisun, U., A. İnan ve E. Anadol, “Alt Ekstremite Varisleri,” Prognoz, 2, 23-25 (1998).
    Döşeyen, Z., A. İnan, S. Bayar ve E. Anadol, “Atherogenezis ve Risk Faktörleri,” Klinik Bilimler & Doktor, 4, 530-539 (1998).
    Türkçapar, N., A. Koyuncu, K. Ceyhan K, A. İnan, S. Bayar ve E. Tekeli, “The Effect of Octreotide on Bacterial Translocation in Obstructive Jaundice,” Turkish Journal of Medical Research, 16, 42-48 (1998).
    İnan, A., ve C. Bumin, “Enterokutanöz Fistüllerde Tedavi Prensipleri,” Güncel Gastroenteroloji, 3, 336-353 (1999).
    Aytekin, F. Ö., A. İnan ve U. Bengisun, “Derin Ven Trombozu ve Diosmin - Hesperidin,” Klinik Bilimler ve Doktor, 5, 351-355 (1999).
    İnan, A., C. Bumin ve K. Karayalçın, “Myelofibrozisli İki Hastada Gelişen Sweet Sendromu,” Klinik Bilimler ve Doktor, 6, 208-213 (2000).
    Özbaş, S., A. İnan, G. Terzioğlu ve N. Erverdi, “Anjiodisplazi ve Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları: Vaka Sunumu ve Literatür Taraması,” Ankara Cerrahi Dergisi, 2, 369-372 (2000).
    Dener, C., A. İnan ve A. D. Akkaya, “Puerperal Mastit ve Abseler,” Klinik Bilimler ve Doktor, 7, 182-6 (2001).
    İnan, A., S. Ersöz ve B. Korucu, “Bazı Doku Perfüzyon Parametrelerinin Mortalite Riskine Olan Etkilerinin İncelenmesi,” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15, 80-92 (2001).
    Şen. M., A. İnan, C. Dener ve M. Bozer. “Kist Hidatik Tedavisinde Cerrahi: İki Vaka Nedeni ile Nonoperatif Tedavinin Gözden Geçirilmesi,” Yeni Tıp Dergisi, 20, 324-327 (2004).
    İnan, A., M. Şen, N. C. Dener ve S. Demirci. “Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Cilt Altına Kadar Uzanan Abse,” Ankara Cerrahi Dergisi, 6, 18-20 (2004).
    İnan, A., M. Şen ve C. Dener. “İnfüzyon Trombofilebiti,” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 18, 33-36 (2004).
    Aktan, M. ve A. İnan, “Hastaneye Başvuran Kadınların ve Hemşirelerin Kendi Kendine Meme Muayenesi ile İlgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi,” Klinik Bilimler ve Doktor, 10, 642-647 (2004).
    İnan, A., M. Şen, N. Şengül ve N. C. Dener, ”Anal Fissür ve Doğum,” Demet Sağlık Dergisi, 3, 8-10 (2005).
    Şen, M., A. İnan, C. Dener ve S. Tez, “Fitobezoara Bağlı Gelişen İntestinal Obstrüksiyon: BT Bulguları İle Değerlendirme,” Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Dergisi, 48, 43-45 (2006).
    Şen, M., A. İnan, O. M. Koçak, C. Dener ve M. Bozer, “Organik Bir Sebep Olmaksızın Mastalji Yakınması Olan Kadınlarda Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Ölçümü,” Yeni Tıp Dergisi, 24, 39-42 (2007).
    Sürgit, Ö., G. Akkurt, A. İnan ve C. Dener, “Splenik arter anevrizma olgusunda laparoskopik anevrizma rezeksiyonu ve laparoskopik splenektomi,” Yeni Tıp Dergisi, 28, 120-2 (2011).
    Kösehan, D., K. Akın, B. Çakır, A.Köktener, A. İnan, H. Haltaş, “Omental Torsion and Infarction with Left-Sided Inguinal Hernia,” Yeni Tıp Dergisi, 28, 188-90 (2011).
    Cilt – cilt altı kitleleri
    Meme hastalıkları
    Düzenli meme takipleri
    Meme kanserleri – meme koruyucu cerrahi, onkoplastik meme cerrahisi
    İyi huylu meme hastalıkları
    Endokrin Cerrahisi
    Tiroid hastalıkları (guatr, nodüller, tiroid kanserleri)
    Paratiroid bezi hastalıkları
    Böbrek üstü bezi hastalıkları (sürrenal)
    Bariatrik ve metabolik cerrahi
    Obezitenin cerrahi tedavisi
    Tüp mide
    By-pass
    Metabolik cerrahi
    Sindirim Sistemi Cerrahisi
    Mide ve Yemek borusu (özofagus) hastalıkları
    İyi huylu hastalıklar
    Kanserler
    Mide fıtıklarının cerrahi tedavisi
    İnce barsak hastalıkları
    Kalın barsak ve rektum hastalıkları (Kolorektal cerrahi)
    Anal bölge (makat) problemleri (Hemoroid hastalıkları, anal fissür, anal fistül)
    Karaciğer ve safra yolları (hepatopankreatikobilier sistem)
    Karaciğer hastalıkları
    Karaciğer kistleri
    İyi ve kötü huylu karaciğer tümörleri
    Safra kesesi hastalıkları
    Safra yolları
    Pankreas bezi hastalıkları
    Fıtık cerrahisi
    Kasık fıtıkları
    Göbek fıtığı
    Diğer bölge fıtıkları ve ameliyat sonrası fıtıklar
    Pilonidal sinüs (kıl dönmesi) tedavisi
    Varislerin cerrahi tedavisi
    Laparoskopik (kapalı) cerrahi
    Laparoskopik olarak gerçekleştirilebilen bütün cerrahi müdahaleler
    Cerrahi aciller
    Endoskopi Ünitesi
    Özofagus, mide, duodenum endoskopisi
    Kolonoskopi – sigmoidoskopi – rektoskopi
    Girişimsel işlemler
    İntragastrik balon yerleştirilmesi
    Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) yerleştirilmesi