Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Kalite Yönetim Birimi

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Öznemiz İnsan” prensibi ile hastalarımızın ve yakınlarının memnuniyeti ve mutluluğu için en yüksek özeni göstermek, talep ve önerilerini sürekli analiz edip gereklilikleri yerine getirmek.

 • Başarılı sağlık hizmetinde en önemli gücün mutlu ve eğitimli personel olduğu bilinci ile çalışanlarımızın beklentilerini gerçekleştirmek ve sürekli eğitim faaliyetleri yapmak.

 • Üstün nitelikte kaliteli hizmet sunarak ülkemizde ve dünyada lider bir kurum olma vizyonu ile sürekli ölçme, değerlendirme, gelişme çalışmaları yapmak.

 • Tüm faaliyetleri kanunlara, tıp bilimine, hasta haklarına, etik kurallara, kalite standartlarına uygun gerçekleştirmek.

 • İnsan sağlığının geliştirilmesi için bilimsel araştırma faaliyetleri yapmak, desteklemek ve takip etmek.

 • Tedarikçi ve anlaşmalı kurumlar ile yapılan işbirliğini sürekli değerlendirerek güven ve saygı çerçevesinde sürdürmek.

KOMİTELERİMİZ

Kalite Yönetim Sistemi içerisinde çalışmalar, komiteler aracılığıyla yürütülmektedir.

Komitelerimiz;

 • Yönetişim, Liderlik ve Yönlendirme Komitesi

 • Disiplin Kurulu

 • Kalite İyileştirme ve Performans İzleme Komitesi

 • Satın Alma Komisyonu

 • Mal Kabul Komisyonu

 • Hasta Güvenliği Komitesi

 • Hastaların Değerlendirilmesi ve Hastaların Bakım Komitesi

 • Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komitesi

 • İlaç Yönetimi ve Kullanımı Komitesi

 • Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü Komitesi

 • Kan Transfüzyonu Komitesi

 • Çalışan Nitelikleri ve Eğitim Komitesi

 • Çalışan Nitelikleri Komitesi

 • Eğitim Komitesi

 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

 • Hasta ve Yakınlarının Eğitimi ve Hakları Komitesi

 • Tesis Güvenliği Komitesi

 • İletişim ve Bilgi Yönetimi Komitesi

 • Radyasyon Güvenliği Komitesi

 • Anestezi ve Cerrahi Bakım Komitesi

 • Hizmete Erişim ve Hizmetin Sürekliliği Komitesi

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

Doküman Yönetim Sisteminin amacı, hastanemizde, uygulamalara ait süreçlerin planlanıp ve yazılı hale getirilmesi, kalite çalışmalarının etkin şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Ulusal ve Uluslar arası standartlara ulaşma amacı ile hastanemizde oluşturulan dokümanların hazırlanması, onaylanması, yürürlüğe girmesi, revizyonu, kontrolü ve güncel olarak çalışanlarla paylaşma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Tüm dökümanlar, çalışanların açısından ulaşılabilir olması amacı ile hastanemizin intranet ortamında yayınlanmaktadır.

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ

Hastanemizde;
- Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak.
- Bu olayları izlemek.
- Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacı ile hastanemizde bütün çalışanların ulaşabileceği intranet ortamımızda Güvenlik Raporlama Sistemi kurulmuştur.

GÖSTERGE YÖNETİM SİSTEMİ

Hastanelerimizde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Bölüm Bazlı Göstergeler ve Klinik Göstergeler bölümlerinde yer alan göstergeler takip edilmektedir. Bu süreçte göstergelere ilişkin veriler toplanır, özelliklerine göre belirlenmiş olan aralıklarda, veriler analiz edilir; yapılan analizler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanır ve uygulanır.

EĞİTİM

Hastanemizde çalışan personelimize işlerini belirli standartlar çerçevesinde, bilinçli, profesyonelce, özenle, severek, güvenle ve güler yüzle yapmalarını sağlamak amacı ile yıllık eğitim programı düzenlenmiştir. Bu program dâhilinde hastane çalışanlarının Sağlıkta Kalite Standartları gereği verilmesi gereken eğitimler dışında iş başı eğitimleri ve dış kurum eğitimleri ile eğitim programı desteklenmiştir.

ÖZ DEĞERLENDİRME

Hastanemizde, öz değerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır. Hazırlanan plan öz değerlendirme ekibine ulaştırılır ve belirlenen zaman dilimi içerisinde denetimler gerçekleştirilir. Öz değerlendirme sonucu üst yönetim ile paylaşılır ve uygunsuz bulunan maddeler için iyileştirme faaliyetleri başlatılır.

HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

Hastanemizde, hasta memnuniyeti araştırması anket, hasta ziyareti ve telefon aramaları ile gerçekleştirilmektedir. Hastalardan gelen geri bildirimler ilgili birimlere yönlendirilir ve iyileştirme faaliyetleri başlatılır. Yapılan faaliyet Kalite ve Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Çalışan görüşleri anket formları ve intranet aracılığıyla alınmaktadır.