Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji)

Görüntüleme üniteleri, tanı-tedavi amacıyla görevleri birbirinden farklı olan son teknoloji ürünü ve dijital özellikte birçok cihazın kullanıldığı bölümlerdir. Görüntüleme ünitelerimizde en ileri teknolojiye sahip cihazlar bulunmakta ve tüm tanılayıcı ve girişimsel hizmetler güvenilir ve hızlı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

Özel Ankara Umut Hastanesi’nde Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi, Anjiografi, Dijital Mamografi ve CR (bilgisayarlı röntgen) sistemleri, ultrasonografi cihazları ile 24 saat hızlı ve güvenilir hizmet sunulmaktadır. Tamamen dijital teknoloji ile çalışan sistemlerden elde edilen görüntüler, yine dijital ortamda arşivlenmektedir. Konvansiyonel yöntemlerde elde edilen görüntülere göre daha kaliteli görüntüler elde edilerek kısa sürede detaylı inceleme yapılabilmektedir.

 
● MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
● ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
● DİJİTAL MAMOGRAFİ
● BİLGİSAYARLI ANJİOGRAFİ
● CR (BİLGİSAYARLI RÖNTGEN) SİSTEMLERİ
● ULTRASONOGRAFİ VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
● KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRİ

 

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR)

● İstemli Ya da İstemsiz Hareketlere Bağlı Görüntü
   Bozulmalarını Önleyen Özellik,
● İleri teknoloji,
● Sessiz MR,
● Dakikalar içinde Hızlı Görüntüleme,
● İnce Kesit Çekim ile Küçük ve Değerlendirilmesi Güç
   Lezyonları Saptama,
● Tüm Vücut İnceleme,
● Yüksek Kaliteli Görüntüleme,
● 20 Saniyede 4 Farklı Görüntü Alma,
● İlaç Kullanarak Ya da İlaçsız Kaliteli Damarsal
   Görüntüleme,
● Bir Nefes Tutumunda Karaciğer Yağlanmasını Ölçme,
● Kıkırdak, Bağ, Tendon ve Kas Yapılarının Kaliteli
   Görüntülenmesi,
● Karaciğer ve Kalpte Demir İçeriğini Belirleme,
● Kemoterapi Sonrası Tedaviye Yanıtı İnceleme.

ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

  • 128 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi 
  • Yeni Görüntü İşleme Programları
  • Azaltılmış Radyasyon Dozu
 

İncelemeler

● Kalp-Damar Sistemi,
● Mide-Barsak Sistemi,
● Sinir Sistemi,
● Solunum Sistemi,
● Kas-İskelet Sistemi,
● Üreme ve İdrar Yolları.
 

Özellikler

● 0.6 mm Düzeyinde İnce Kesit Alma Özelliği İle 3
   Boyutlu Kaliteli Görüntüler,
● Dakikalar İçinde Kalp-Damar Sistemi Değerlendirme,
● Risk Değerlendirme: Koroner Arterlerdeki Kalsiyum
   Birikiminin Sayısal Ölçümü,
● Yaklaşık 10-12 Saniyede Torakal Aorta ve Koroner
   Arterleri Görüntüleme Koroner Stentlerin ve By-Pass
   Damarların Görüntülenmesi,
● Kalp Kasının İncelenmesi,
● Aort Kapak ve Kapak Protezlerinin Görüntülenmesi,
● Barsak Polip Ve Tümörlerinin Değerlendirilmesi.

DİJİTAL MAMOGRAFİ

  • Radyasyon Dozu ve Sıkıştırma Şiddetini Ayarlama
  • Daha “Düşük Radyasyon Dozu” İle Görüntü Oluşturma
  • Görüntüleri Anında Bilgisayara Aktarma ve İnceleme
  • Bilgisayar Ekranında Görüntüleri Büyütebilme
  • Ek Film İhtiyacında Azalma
  • Görüntüleri Dijital Ortamda Arşivleme
 

Dijital Tomosentez (3 Boyutlu Mamografi)

 3 Boyutlu İnceleme 

● Memede milimetrik kesitlerle 3 boyutlu inceleme
   yapılır,
● Dokuların üst üste gelmesini önleme özelliği ile
    küçük tümörleri daha net görüntüleme,
● Meme yoğunluğu fazla olan kişilerde meme
    içyapısının daha iyi değerlendirilmesi,
● Dijital mamografi ile aynı radyasyon dozu.
 

Kontrastlı Spektral Mamografi (CESM)

● Yeni Teknolojik Sistem,
● Dijital Mamografi İle Aynı Odada, Aynı Cihaz İle
   Uygulama,
● Damardan Kontrast Madde Enjeksiyonu İle Yaklaşık
   10 Dakikalık İşlem Süresi,
● Spektral İleri Veri Teknolojisi İle Normal Meme Doku
   Görüntüsünü Ortadan Kaldırarak Damardan Zengin
   Kanser Dokusunu Gösterme,
● Şüpheli Meme Lezyonlarının Değerlendirilmesi,
● Meme Dokusu Yoğun Olan Yüksek Riskli Hastalarda
   Etkin Görüntüleme,
● Meme Kanserinde Yaygınlığı ve Lezyon Sayısını
   Değerlendirme.
 

Mamografide Stereotaktik Yöntemle Meme İşaretleme

Elle meme muayenesinde hissedilemeyen lezyonlar mamografi ile görüntülenir. Lezyon, içerisine yerleştirilen işaret teli rehberliğinde Genel Cerrah tarafından ameliyathanede çıkartılır.
 

Mamografide Stereotaktik Yöntemle Meme Biyopsisi

Mamografide bilgisayar tarafından hesaplanan koordinatlara göre yerleştirilen iğne ile şüpheli lezyondan biyopsi alınır.

ULTRASONOGRAFİ
“Yüksek Frekanslı Ses Dalgaları ile Görüyoruz, İnceliyoruz”

● Vücuda herhangi bir zararı yoktur.
● X-ışını gibi radyasyon içermez.
● Abdomen (karın) organları, boyun, tiroid ve
   paratiroid bezler, meme, yumuşak dokular incelenir.
● Ultrasonografi eşliğinde ince ve kalın iğne
   biyopsileri, meme işaretleme gibi girişimsel işlemler
   radyoloji bölümünde yapılmaktadır.
 

Renkli Doppler Ultrasonografi

● Boyun, Kol, Bacak Atar ve Toplardamarların
   Değerlendirilmesi,
● Böbrek ve Karaciğer Damarlarının İncelenmesi,
● Damarlarda Daralmalar ve Tıkanmaların
   Değerlendirilmesi.


Tıbbi Görüntüleme Birimleri

MR (Manyetik Rezonans)

()

Dijital Mamografi

Ultrasonografi

Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT)