Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Uzm. Dr. Elvan Leyla Uludağ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı


Dr. Elvan Leyla Uludağ
09.05.1975 Samsun.
1999-Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2005-İ.Ü.İstanbul Tıp Fak. Anestezi ve Reanimasyon
2005-2007 İ.Ü.İstanbul Tıp Fak. Anestezi ve Reanimasyon A.B.D. Uzman Dr.
2007-2013 Özel TDV 29 Mayıs Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu Dr.
2013-2016 Özel 19 Mayıs Hastanesi 
1.Ergin Özcan Perihan,Tu'ğrul Simru,Akıncı Ibrahim Özkan,Uludağ Elvan Leyla,Çakar Nahit,Esen Figen,Telci Lütfi,Akpir Kutay 'Torakotomilerde magnezyum sülfatın postoperatif analjezideki rolü" 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi (3-6 Mayıs 2006) Yoğun Bakım Derneği Dergisi cilt:4,ek:2/2006(ps-073) 
 
2. Uludağ Elvan Leyla Ergin Özcan Perihan,Şenbecerir Nilüfer Nuriye, Esen Figen,Çakar Nahit, Telci Lütfi,Akpir Kutay "Kanama kontrolünde RFVIIA etkisi" 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi (3-6 Mayıs 2006) Yoğun Bakım Derneği Dergisi cilt:4,ek:2/2006(ps-075) 
 
3.Ayşegül Karabay,Tülay Özkan Seyhan,Ilkay Başkan,Elvan Uludağ,Mehmet Tuğrul "Intraoperatif gelatin kullanımı sonrası gelişen anaflaksi" XL.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi(25-28 Ekim 2006) Antalya, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi volume 34,ek sayı , sayfa74,P73 

4. Elvan Leyla Uludağ,Süleyman Küçükay,Perihan Ergin Özcan,Reyhan Şahin,Mehmet Tuğrul,Nahit Çakar "Malign Hipertermi:Olgu sunumu XL.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi(25-28 Ekim 2006) Antalya, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi volume 34,ek sayı , sayfa176,P301 
 
5.Elvan Leyla Uludağ,Emre Çamcı,Simru Tuğrul,Perihan Ergin Özcan, Nahit Çakar "Laparoskopik ve açık bariatrik cerrahi sonrası morbid obez hastalarının yoğun bakım takiplerinin karsılastırılması"XL.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi(25-28 Ekim 2006) Antalya, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi volume 34,ek sayı , sayfa189- 190,P330 
 
6. Perihan Ergin Ozcan, Simru Tugrul,N.Mert Senturk,Elvan Uludağ, Nahit Cakar,Lutfi Telci,Figen Esen "Role of Magnesium sulfatc in Postoperative Pain Management fnr Patients Undergoing Thoracotomy"J Cardiothorac Vasc Anesth. 2007 Dec;21(6):827-31 

7.Elvan Uludağ,Simru Tuğrul 'Recent Advances in Critical Care for Severely Burn Patients-Yanık hastalarında yoğun bakım yaklaşımındaki yeni gelişmeler' Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007,3(1):32-35 
 
8. Mehmet Anıl Süzer, Elvan Uludağ, Bahar Öç, Ayça Bozoklu,Cenk Öztürk "Yüksek riskli bir olguda popliteal ve femoral sinir bloğuyla gerçekleştirilen acil ortopedik cerrahi" 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi (12-15 haziran 2008) Istanbul.Bildiri Özetleri kitabı sayfa 47,P47 
 
9.Mehmet Anıl Süzer,Bahar Öç, Elvan Uludağ,Ayça Bozoklu "Migren baş eğrisinin tedavisinde oksipital sinir bloğu (olgu sunumu)" 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi (12- 15 haziran 2008) Istanbul,Bildiri Özetleri kitabı sayfa 108,P108 
 
10.MA Süzer,B Öç,E Uludağ.A Bozoklu "Cornelia De Lange Sendromlu bir çocukta kranyal MR incelemesi için anestezi uygulaması" Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2009 P-GA-212 

11.K. Koltka, E. Uludag,M. Scnturk,A. Yavru,M. Karadeniz,T.Sengul, S.Ozyalcın "Comparison of equipotent doses of ropivacaine — fentanyl and bupivacaine —fentanyl in spinal anaesthesia for lower abdominal surgery" Anaesth Intensive Care 2009;37:923-928 
 
12.MA Süzer, P Ozışık,E Uludağ, S Şenkal" Bozoklu, A Savaş "Derin beyin stimülatör implantasyonu uygulanan hastalardaki anestezi uygulama deneyimlerimiz" Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2009, P217 
 
13. MA Süzer, S Şenkal, E U ludağ,K Özdener, F Akçay "AC herniasyonu olan bir hastada spinal anestezi ile gerçekleştirilen lomber disk cerrahisi" Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2009, P334 
 
14. MA Süzer, G Demirkıran,S Şenkal, E Uludağ, A Bozoklu "Lipit infüzyonuna cevap veren bir lokal anestezik toksisite olgusu' Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2009, P544 
 
15.. MA Süzer,S Şenkal, E Uludağ, K Oğuz,Y Bedük.A Bozoklu "Ayrı iğne ve intervertebral aralık tekniği ile uygulanan kombine spinal- epidural anestezi altında gerçekleştirilen ingiunal herniorafi ve radikal nefrektomi" Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2009, P607 
 
16.Rıchard K. Albert Clinical Critical Care Medicine — kitap çevirisi