Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Ultrasonografi

Ultrasonografi yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak vücut organların ve diğer yapıların görüntülenmesidir. Vücuda herhangi bir zararı yoktur. X-ışını gibi radyasyon içermez. Ultrasonografi ile abdomen (karın) organları, boyun, tiroid ve paratiroid bezler, meme, yumuşak dokular ve gebelik incelemeleri yapılır. Ayrıca ultrasonografi eşliğinde ince ve kalın iğne biyopsileri, meme işaretleme gibi girişimsel işlemler radyoloji bölümünde yapılmaktadır. Alt ve üst tüm abdomen ultrasonografi tetkikleri öncesinde 6 saatlik açlık gerekir. Tüm abdomen ultrasonografi tetkiki için ayrıca mesanenin dolu olması gereklidir. Alt abdomen (pelvik) ultrasonografi tetkiki için de mesanenin dolu olması gereklidir. Diğer incelemelerde ön hazırlık gerekmez.

Renkli Doppler Ultrasonografi

Sesin hareket eden yapılardan yansırken frekans değişikliği göstermesi temeline dayanan bu yöntem ile damarsal yapılardaki kan akımı incelenir. Renkli Doppler ultrasonografi ile boyun, kol, bacak atar ve toplardamarları, böbrek (renal arter) ve karaciğer (portal ve hepatik) damarları incelenir, daralmalar ve tıkanmalar değerlendirilir. Böbrek ve karaciğer damarlarının renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi öncesinde 6 saatlik açlık gerekmektedir. Kabızlık ve barsak gazları tetkiki olumsuz etkileyebilir. Diğer incelemelerde ön hazırlık gerekmez.