Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Uzm. Dr. Sevil Hüseynova

Nöroloji Uzmanı


Doğum Tarihi: 04/08/1983
Yabancı Dil : İngilizce Rusça 
2000-2006 Nahçevan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2012-2017 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD 
2006-2007 Nahçevan Devlet Çocuk Rehabilitasyon Merkezi 
2008-2012 Azerbaycan Demir Yol Hastanesi 
2012-2017 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD 
Türk Nöroloji Derneği 
Ankara Tabib Odası 
Yayınlar (Yayın Bilgisi): 
.Electrocardiographic And Troponin Changes İn Acute Ischemic Stroke 
Mine Hayriye Sorgun1, Ayşe Çağlar Sarılar1canan Togay Işıkay1 Sevil Huseyınova1 Cansın Tulunay Kaya2 
1.İntrakraniyal İnvazyon Saptanan Bir Bazal Hücreli Karsinom Hastası 
Sevil Hüseynova 1 Seyda Erdogan 1 Canan Yücesan 1 
1- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Nöroloji Ad Ulusal Nöroloji Kongresi 2016 
2. Asistan Dr Sevil Huseynova Ep-170 Leptomeningeal Tutulumun Baskın Olduğu Primer Merkezi Sinir Lenfoması 
E_Poster Sunum Diğer Ulusal Nöroloji Kongresi 2014 
3. Asistan Dr Sevil Huseynova Ep-317 Primer Şjögren Sendromu Olgu Sunumu E_Poster Sunum Nöroimmünoloji 
4. Poliradikülopati Bulguları İle Nüks Olan Bir All Olgusu Seyda Erdoğan , Zerin Özaydın Aksun, Sevil Hüseynova , Önder Arslan , Hüseyin Özden Şener Nörofizyoloji Kongresi 

Nöroloji Uzmanı

Nöroloji

()