Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Uzm. Dr. Yeşim Macit

Anesteziyoloji ve Reanimasyon UzmanıDoğum Tarihi: 01.07.1973
    1996: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
    2008: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı
    2008 - 2009: Mardin Derik Devlet Hastanesi, Mecburi Hizmet
    2009 - 2011: İstanbul Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
    2011 - 2013: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Anestezi Uzmanı ve Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Sorumlusu
    2013 - 2015: Ankara Özel Çankaya Hastanesi
    Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
    Türk Yoğun Bakım Derneği
    Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Yeşim Macit Kaptan, Işıl Özkoçak Turan, Hilal Ayoğlu, Serhan Bülent Yurtlu, Dilek Okyay, Ayça Görkem Mungan, Aydın Necmettin Mungan. “The Effect of Opioid Infusion on Stress Response in Percutaneous Nephrolithotomy”. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2010;8(3)
Ferruh Niyazi Ayoğlu, Hilal Ayoğlu, Yeşim Macit Kaptan, Işıl Özkoçak Turan”. A Retrospective Analysis of Cases with Acute Poisoning in Zonguldak, Turkey”. Türk Anest Der Dergisi 2009; 37(4):240-248
Hilal Ayoğlu, Bülent Uçan, Öge Taşçılar, Levent Atik, Yeşim Macit Kaptan,Işıl Özkoçak Turan“. The Effects of Preoperative Usage of Oral Carbohydrate Solution on Patient Anxiety and Comfort “.Türk Anest Rean Der Dergisi 2009; 37(6):374-382
Yetkin Özer, Yeşim Macit Kaptan, Hilal Ayoğlu, Osman Yapakçı, Hanife Altunkaya, Işıl Özkoçak. “Psikojenik polidipsiye bağlı su entoksikasyonu: Olgu sunumu”. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi MediForum Cilt/Volume:2 Sayı/Number:3, 119-121, Aralık/December 2004.
Yeşim Macit, Selçuk Şimşek, Onur Selvi, Özgür Şentürk, Eser Erol. “Mukopolisakkaridozlu bir travma olgusuna anestezik yaklaşım: Olgu sunumu “. Maltepe Tıp Dergisi Cilt:4 Sayı:2, 26-29, Haziran 2012.
Onur Selvi, Selçuk Şimşek, Yeşim Macit, Özgür Şentürk. “Perioperatif açlık; Avrupa anestezi derneği rehberi ve yeni yaklaşımlar: Derleme “.Maltepe Tıp Dergisi Cilt:4 Sayı:2, 26-29, 39-41, Haziran 2012.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Ferruh Ayoğlu, Hilal Ayoğlu, Yeşim Macit Kaptan, Işıl Özkoçak Turan “Akut zehirlenme olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi” 41. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ulusal Kongresi, Ekim 2007.
Hilal Ayoğlu, Bülent Uçan, Öge Taşçılar, Levent Atik, Yeşim Macit Kaptan, Işıl Özkoçak Turan “ Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında preoperatif oral karbonhidrat solüsyonu kullanımının hasta konforu, vücut ısısı, glukoz ve postoperatif bulantı- kusma üzerine etkileri”. 42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ulusal Kongresi, Ekim 2008.
Yeşim Macit Kaptan, Işıl Özkoçak Turan, Hilal Ayoğlu, Serhan Yurtlu, Dilek Okyay, Aydın Mungan “ preoperatif opioid kullanımının genel anestezi altında yapılan perkütan nefrolitotomilerde stres yanıt üzerine etkisi” 42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ulusal Kongresi, Ekim 2008.
Türköz A, Koçyiğit Ö, Gönen H, Macit Y, Tunçay E, Arslan G.” Patent duktus arteriosus ligasyonu yapılan olgularda paravertebral kateterin intraoperatif ve postoperative etkinliği: vaka serisi”. 44. Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ulusal Kongresi, Ekim 2010.
Türköz A, Gönen H, Koçyiğit Ö, Macit Y, Günercan M, Yörüker U, Türköz R, Arslan G.”Kavapulmoner cerrrahi sonrası extübasyona kadar geçen dönemde serebral oksijen satürasyonundaki değişiklikler”. 44. Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ulusal Kongresi, Ekim 2010.
Türköz A, Gönen H, Bilgili B, Sekmen Ü, Macit Y. “Bilateral paravertebral blok ile ankilozan spondilitli bir olguda santral umblikal herni operasyonu”. 44. Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ulusal Kongresi, Ekim 2010.
Benay Erden, Lütfi Çağatay Onar, Uğur Filizcan, Yeşim Macit, Selçuk Şimşek, Nedim Umutay Sarıgül, Tayfun Gürol, Harun Arbatlı. “Aortoenteric fistula following prosthetic aortic reconstruction for abdominal aortic aneurysm”. Heart Surgery Forum Supplement Volume of 8th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 1-4 2012.
Lütfi Çağatay Onar, Uğur Filizcan, Benay Erden, Alper Aydın, Yeşim Macit,Mustafa Serdar Yılmazer, Bahadır Dağdeviren, Harun Arbatlı. “Minimally invasive surgery for fractured patent foramen ovale accluder device”. Heart Surgery Forum Supplement Volume of 8th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 1-4 2012.
Uğur Filizcan, Lütfi Çağatay Onar, Benay Erden, Yeşim Macit,Yusuf Selçuk Yıldız, Tayfun Gürol, Selçuk Şimşek, Harun Arbatlı. “Left ventrucular perforation due to malposition of the external pacemaker lead”. Heart Surgery Forum Supplement Volume of 8th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 1-4 2012.
Benay Erden, Lütfi Çağatay Onar, Uğur Filizcan, Yeşim Macit,Bahadır Dağdeviren, Harun Arbatlı. “Surgical strategy for supradiafragmatic vascular invasion of renal cell carcinoma”. Heart Surgery Forum Supplement Volume of 8th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 1-4 2012.
Y.Macit, S.Simşek, Ö.Şentürk, O.Selvi. “Masked anaphlaxis in prone positioned patient under general anesthesia”. III NWAC 2012 World Anesthesia Convention, April 24-28 2012.
S.Şimşek, O.Selvi, Ö. Şentürk, Y.Macit. “Micro-air embolism and acute lung injury in functional endoscopic sinus surgery”. III NWAC 2012 World Anesthesia Convention, April 24-28 2012.
Y. Macit, S. Şimşek, O. Selvi, Ö. Şentürk, E. Erol. “Mukopolisakkaridozlu bir travma olgusuna anestezik yaklaşım“. 46. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ulusal Kongresi, Kasım 2012.
Lütfi Çağatay Onar, Benay Erden, Uğur Filizcan, Yeşim Macit, Harun Arbatlı. “Operative complication of thoracoabdominal aortic dissection repair due to an unanticipated coexistence of aortic and intracranial aneurysm “. 12. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2012.
Lütfi Çağatay Onar, Mustafa Serdar Yılmazer, Bekir Yılmaz Cingözbay, Benay Erden, Uğur Filizcan, Yeşim Macit, Harun Arbatlı. “Percutaneous catheter thrombectomy in a patient with submassive pulmonary thromboembolism presented with pulmonary hemorrhagia “. 12. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2012.
    Katıldığı Kurslar
    Havayolu Yönetimi / Airway Management 2007 Kocaeli Türkiye
    Neonatal Resüsitasyon kursu 2009 Mardin Türkiye
    TARD Eğitimi Geliştirme Kursu (Modül II) Kardiyovasküler Sistem 2011 İstanbul Türkiye
    TARD Eğitimi Geliştirme Kursu (Modül III) Yoğun Bakım, Acil Tıp, Kan ve Kan Transfüzyonları 2012 Ankara Türkiye

    Ulusal kongre ve sempozyumlar
    Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 41. Ulusal Kongresi Antalya 2007
    Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Karadeniz Şubesi 2. 2008
    Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi Antalya 2010
    Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 45. Ulusal Kongresi Antalya 2011

    Uluslararası kongre ve sempozyumlar
    III NWAC 2012 World Anesthesia Convention, Istanbul, Turkey, April 24-28,2012.