Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Uzm.Dr. Sezen Bağlan Uzunget

İçerik güncelleniyor...


Adı Soyadı : Sezen Bağlan Uzunget
Doğum Tarih : 01/05/1982
Ünvanı : Kardiyoloji Uzman Doktor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001-2007  (ONUR)

Doktora Kardiyoloji Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008-2013

KURUM/KURULUŞ ÜLKE ŞEHİR BÖLÜM/BİRİM GÖREV GÖREV DÖNEMİ
 
TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ARAŞTIMA HASTANESİ
Türkiye ANKARA KARDİYOLOJİ ASİSTAN DOKTOR 2008-2013
DR.NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ
 
Türkiye ANKARA KARDİYOLOJİ UZMAN 2013-HAZİRAN 2016
UFUK ÜNİVERSİTESİ DR.RIDVAN  EGE HASTANESİ
 
Türkiye ANKARA KARDİYOLOJİ UZMAN HAZİRAN 2016
 
Doktora : Trombüs Aspirasyonu Yapılan Akut Anteriyor Miyokard İnfaktüsünde Reperfüzyon Başarısının TİMİ Frame Skoruyla Değerlendirilmesi
 
1. SCI (Science Citation İndex), SCI expanded, SSCI (Social Science Citation index) ve AHCI (Art Humanities Citation İndex) kapsamındaki A grubu dergilerde yayınlanan;
      a.Tam metinli makaleler ;
  1. Sensoy B, Uzunget SB, Acikgoz SK, Sensoy N, Sen F, Acar B, Canpolat U, Ozeke O,Cay S, Maden O, Renal dysfunction an admission predicts no-reflow phenomenon in patientsundergoing manuel thrombus aspiration during primary percutaneous coronary intervention, Acta Cardiol Sin. 2016 Mar;32(2):185-93
. [Epub ahead of print]
  2. Uzunget SCEvrin TUzunget SBErtürk ZKAkıncıoğlu EÖzdemir SKorkmaz A Evaluation of activated charcoal and lipid emulsion treatment in model of acute rivaroxaban toxicity.Am J Emerg Med. 2017 Dec 14. pii: S0735-6757(17)31041-0. doi: 10.1016/j.ajem.2017.12.039
 
 3.Seyis S, Kurmus O, Kilic S, Uzunget SB, Ercan ECHA2DS2-VASc score predicts intracoronary thrombus burden in patients with ST-elevation myocardial infarction, Research Article - Biomedical Research (2017) Volume 28, Issue 18
  4. Kurmus Ö,  Aslan A,  Ekici B, Uzunget SB , Karaarslan S, Tanindi  A, Erkan AF, Ercan E , Kervancioglu, Impact Of Admission Blood Glucose On  Coronary Collateral Flow In  Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction. Hindawi Journal ,2017
b.vaka taktidimi
1. Uzunget SB, Kervancioglu C, An unusual case of guide wire fracture during percutaneous transluminal coronary angioplasty, Indian Journal of Medical Research 2017
2. ISI kapsamı dışındaki Uluslararası İndexler kapsamındaki C grubu dergilerde yayınlanan;                                  
         a.Tam metinli makaleler ;
   1.  Çabuk AK, Çabuk G, Karamanlıoğlu M, Kader EU , Bağlan S, Aslantürk OF, Güray Ü, Is there a relationship between slow coronary flow and normal to mildly impaired renal function?, Turk Kardiyol Dern Ars. 2015, Volume , Issue , Page 10.5543/tkda.2015.02428
  2. Sezen Baglan Uzunget,  Ozge Kurmuş,  Eliz Uzel, The Relationship between nicotin dependence and complexity of coronary artery disease, Cukurova Medical Journal 2017
  3. Ogan N, Uzunget SB, Ekici B,  Relationship Between Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Serum Uric Acid Levels, Turkish Journal of Clinics and Laboratory 2017-02-27
  4.Uzunget SB, Maden O, Cabuk G, Uzel E, Balci MM, Golbasi Z, Assessing reperfussion success by using TIMI frame count in acuteanterior myocard infarction after thrombus aspiration, Turkish Cardiology Academia 2017
          b. Vaka takdimi
  1. Uzunget SB, Kurmus O, Ercan E, Umudum H, Kervancioglu C, An atypical presentation of an atypically localized cardiac mixoma,Turkish Journal of Clinics and Laboratory 2017
 
3. Yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan;
        a. Tam metinli makale  ;
 1. Uzunget SB, Şahin EK, Evrin T, Uzunget SC, Çabuk G, The association of mitral annuler calcification with red cell blood distribution width, Koru proceedings, Vol 5, 121-126, Aralık 2015
2. Kurmus O, Uzunget SB, Karaaslan S, Ekici B, Kervancioglu C, The relationship between fasting glucose levels and syntax score in elderly,  Medicana Medikal Journal Aralık 2016
1. Uluslararası Kongrelerde sunulan SCI, SCI expanded AHCI kapsamındaki dergilerin özel sayılarında veya aynı kapsamdaki kongre kitaplarında;
         a. Kongre, sempozyum gibi toplantılarda sözel sunumu yapılan ve özet metin olarak yayınlanan bildiriler
1. Uzunget SB, Şensoy B, Açıkgöz SK, Çabuk GÇ, Kara M, Canpolat U, Şen F, Çay S, Özeke Ö, Kısacık HL, Aydoğdu S, No –reflow after thrombus aspiration during ST elevation myocardial infarction worsens in-hospital outcomes, Anadolu Kardiyol Derg 2014; 14 (Suppl. 1): 1-165
2. Uzunget SB, Kervancioglu C, An unusual case of guide wire fracture during percutaneous transluminal coronary angioplasty,published in AJC and/or JCV,  13.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi kongresi, 2017
3. Uzunget SB, Maden O, Cabuk G, Uzel E, Balci MM, Golbasi Z, Assesment Of The Reperfusion Success Using TIMI Frame Score In Cases With Anterior Myocardial Infarction Undergoing Thrombus Aspiration, published in AJC and/or JCV, 13.Kardiyoloji veKardiyovasküler Cerrahi kongresi, 2017
4. Kurmus O, Uzunget SB, Karaaslan S, Tanındı A, Ekici B, Erkan AF, Ercan EA, Kervancioglu C, Associatation between admission glucose and coronary collaterale flow in st elevation myocardial infarction patients, published in AJC and/or JCV, 13.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi kongresi, 2017
5. Kurmus O, Seyis S, Kilic S, Uzunget SB, Konutcu I, Ercan EA, Usefullness of the CHA2DS2VASc score to predict intracoronary thrombus burden in st elevation myocardial infarction patients, published in AJC and/or JCV,13.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi kongresi, 2017
6. Erkan AF, Ekici B, Neslihan B, Kurmus O, Uzunget SB, Kervancioglu C, Serum apolipoprotein E levels are higher in individuals with atherosclerotic coronary artery disease when compared to those without: presentation of preliminary findings, published in AJC and/or JCV, 13.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi kongresi, 2017
7. Erkan AF, Ekici B, Neslihan B, Kurmus O, Uzunget SB, Kervancioglu C, Serum levels of adinopectin are not related presence or severity of atherosclerotic coronary artery disease, published in AJC and/or JCV, 13.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi kongresi, 2017
2. Ulusal
   a.Kongre sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılarda sözel, sunumu yapılmış bildiriler
1. Uzunget SB, Kurmus O, Uzel E, The relationship between nicotin dependence and complexity of coronary artery disease, Cukurova medical journal, 13.Uludağ İç Hastalıkları Kongresi, 2017
    b.Kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılarda poster sunumu yapılması
1. Şensoy B, Uzunget SB, Açıkgöz SK, Şensoy N, Özeke Ö, Çay S,Canpolat U, Maden O, Presence of obesity paradox in ST-segment elevation myocardial infarction patients totally revascularized with manual thrombus aspiration, XI.Metabolik Sendrom Sempozyumu, 4-7 Eylül 2014
3. Kongre Aktiviteleri
1 .Ulusal kongrelerde ve bilimsel toplantılarda; Konuşmacı olarak davet edilenler;
1. Tüm Yönleriyle Koroner Anatomi ve Fizyoloji: Bildiğimizi Sandığımız Alan - BT, PET BT” başlıklı oturumda 24 Eylül Pazar 11:00-12:00 saatleri arasında Konuşmacı 21 – 24 Eylül Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2017
Kolesterolüm yüksek mi, değil mi? Risk altında olup olmadığımı nasıl anlarım?, Kolesterol ilaçları hakkında merak edilen sorular,Uzman Doktor Sezen Bağlan Uzunget, Medikal Akademi Dergisi 2017  (online)
1. Sonlandırılmış tez yönetim puanları;
      a.Tıpta uzmanlık tezi;Trombüs aspirasyonu Yapılan Akut Anteriyor Miyokard İnfarktüsüde Reperfüzyon Başarısıın TİMİ Frame Skoruyla Değerlendirilmesi
2. Dersler
    a.Lisans ve lisansüstü dersler
2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 4 Kardiyoloji Rotasyonu Teorik ve Pratik dersleri
 
 
1.11.07.2016 ,Seminer; Bifürkasyon Lezyonlarında Stentleme Teknikleri
2.12.01.2017,Seminer ; Hemodinami laboratuarında Kullanılan Kataterler ve Kılavuz Teller
3.09.03.2017 Seminer; EKG ‘ de Geniş QRS’ li taşikardiye Yaklaşım
4.18.05.2017 Seminer; Non- Kardiyak Cerrahi Yapılacak Stentli Hastalarda Konsültasyon
Gözüyle Değerlendirme
Türk Tabipleri Birliği Ankara Tabip Odası
Türk Kardiyoloji Derneği
European Society of Cardiology