Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

“Hasta İçin En Uygun ve En Güvenli Anestezi Yöntemi Belirleme”

Yaşamsal fonksiyonlarda bir değişiklik olmaksızın geçici bilinç kaybı ve refleks aktivitede azalma hali genel anestezi olarak adlandırılmaktadır. Vücudumuz beyin ve omuriliğimizle bağlantılı milyonlarca sinir hücrelerinden ve ağlarından oluşmuş mükemmel bir iletişim şebekesine sahiptir. Bu şebeke sayesinde ağrılı uyaranlar beyne iletilir ve acı duyulur. Acı ileten sinir yolları üzerinde iletimin değişik seviyelerde engellenmesi anestezi oluşturmaktadır.

Güvenli anestezi uygulayabilmenin ilk şartı her hasta için kendisine uygun bir anestezi planı yapmaktır. Bu planın yapılabilmesi için önce hastanın tıbbı durumu anestezi uzmanı tarafından ortaya koyulmalıdır. Ameliyat veya lokal girişim kararı verilen hastalarımızın anestezi muayenesi, tıp eğitimi üzerine anestezi ve reanimasyon uzmanlığı eğitimi yapmış olan hekimlerimiz tarafından yapılır.

Hastanın özellikle yaşamsal işlevleri kontrol edilir, tıbbı geçmişi değerlendirilir, gerekirse bazı laboratuar incelemeleri yapılır. Hastanın şikâyetleri ve hastalıkları, kullandığı ilaçlar göz önüne alınarak gerekli ise solunum, kalp hastalıkları vb. durumlarda konsültasyon yapılır. Bu işlemlerden sonra anestezi uzmanı ameliyatı yapacak cerrah ile görüşerek hasta için en uygun ve en güvenli anestezi yöntemini belirler. Ameliyat bitimini takiben anestezi uzmanı gözetiminde hasta uyandırılır ve uyanma odasına alınır. Hasta burada ısıtılır, ağrısı dindirilir, bulantı ve kusmaya karşı önlemler alınarak, konforlu bir şekilde odasına gönderilir.

Anestezi Türleri

Lokal, bölgesel ve genel anestezi şeklinde adlandırılır. Uygulanacak anestezi türüne, anestezi uzmanı, cerrahin ve hastanın görüşlerini alarak karar verir.

Lokal Anestezi: Küçük ameliyatlarda ameliyat bölgesinin yakın çevresine iletimi engelleyen ilaçların verilmesi ile oluşan anestezidir. Hasta uyanıktır.

Bölgesel Anestezi: Vücudun daha geniş bölgeleri, örneğin belden aşağı veya bir yarısında anestezi oluşturmaya denir. Bunun için ilaç omuriliğe veya omuriliğe varmadan geniş bir sinir grubunun oluşturduğu bağlantı yerleri üzerine verilir. Bu anestezi türünde hasta uyanıktır ancak hastanın sıkıntısını gidermek için bazı sakinleştirici ilaçlar verilebilir.

Genel Anestezi: Hastanın uyutularak ağrı duyusunun beyin düzeyinde engellenmesidir.

Anestezi Öncesi Değerlendirme

● Yaşamsal İşlevlerin Kontrolü,
● Tıbbı Geçmişin Değerlendirilmesi,
● Tetkik, Tahlil ve Laboratuvar İncelemeleri,
● Hastanın Şikâyetlerinin Değerlendirmesi,
● Hastanın Diğer Hastalıklarının Değerlendirilmesi,
● Hastanın Kullandığı İlaçların İncelenmesi,
● Hastanın Mevcut Hastalık ve Durumuna Göre
   Konsültasyonların Yapılması,
● Hasta Görüşü Alma,
● Ameliyatı Yapacak Hekim İle Hasta Değerlendirmesi,
● Ameliyat Sonrası Ağrı Kontrolü,
● Sürekli İzlem.
Anestezi Uygulamaları
● Ameliyathanede Anestezi Uygulamaları ve
   Monitorize Anestezi Bakımı,
   ▪ Lokal Anestezi Uygulamaları,
   ▪ TIVA,
   ▪ Bölgesel Anestezi Uygulamaları,
      ◦ Spinal Anestezi,
      ◦ Epidural Anestezi,
      ◦ Kombine Spinoepidural Anestezi.
   ▪ Sedasyon - Analjezi,
   ▪ Genel Anestezi.
● Yoğun Bakım Uygulamaları,
   ▪ Entubasyon (Solunum Tüpü Yerleştirme ve
      Solunum Cihazına Bağlama),
   ▪ Resussitasyon (Canlandırma),
   ▪ Monitorize İzlem ve Tedavi.
● Konsültasyon ve İzlem.
Tüm Ameliyatlarda Yaş Grubuna Göre Anestezi Uygulamaları
● Prematüre Bebekler,
● Yeni Doğan ve Çocuk Hastalar,
● Genç Yaştaki Hastalar,
● Yetişkin Hastalar,
● Orta Yaş ve İleri Yaş Hastalar.

Hasta Kontrollü Ağrı Kesici (PCA): Ağrı hisseden hasta önceden programlanmış bir cihazın butonuna basarak ilacını kendisi almakta ve ağrısını kontrol edebilmektedir. 

Bir Yorum Bırak