Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT)
  • Radyoloji

Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Özel Ankara Umut Hastanesi Görüntüleme Bölümü Tomografi Ünitesi’nde; 128 çok kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı tüm vücut bölgelerine yönelik çekimler yapabilmektedir.

Yeni görüntüleme işleme programları bulunan cihazımızı ile radyasyon dozlarını belirgin derecede azaltılabilmektedir. BT cihazımız ile sinir, solunum, kalp- damar, gastrointestinal, genitoüriner ve kas-iskelet sistemlerinin tamamında incelemeler yapılabilmektedir. Düşük Radyasyon Dozları İle Uygulanan Güncel Bilgisayarlı Tomografi Çekimleri hakkında bilgiler aşağıdadır.

Kalp ve Damar Hastalıklarının Görüntülenmesinde Yenilikler

Düşük Doz Radyasyon: İleriye yönelik EKG tetiklemeli Snap Shot Pulse ve ASİR görüntü işleme teknikleri ile çok düşük radyasyon dozları uygulanabilmektedir.
Uyarlanabilir Görüntüleme: Düzensiz ve hızlı kalp atımı olan hastalarda görüntü kalitesini düzeltecek ileriye ve geriye yönelik EKG ayarlamaları yapılabilmektedir.
Otomatik Değerlendirme: Özel iş istasyonları ile kalp-damar sisteminin değerlendirmesi dakikalar içinde yapılabilmektedir.

Kalp ve Damar Hastalıklarının Görüntülenmesinde Klinik Uygulamalar

Risk Değerlendirme: Koroner arterlerdeki kalsiyum birikiminin sayısal ölçümü hastaların kalp-damar hastalıkları açısından risk düzeyini saptamaktadır. Smart Score tekniği kalsiyum skorunu ölçmektedir.
Torakal Aorta ve Koroner Arterlerin Görüntülenmesi: Yaklaşık 10-12 sn'de kalp, torakal aorta ve koroner arteriyel sistemin değerlendirilmesi mümkündür.
Koroner Arter Stentlerinin ve By-Pass Damarlarının Görüntülenmesi: Stent oklüzyon ve restenozları ile by-pass damarlarının görüntülenmesi sağlanmaktadır.
Kalp Kasının Verilen Kontrast Madde ile Perfüzyonu ve Ejeksiyon Fraksiyonu Ölçümü: Objektif olarak matematiksel hesaplanabilmektedir.

Aort Kapak ve Kapak Protezlerinin Görüntülenmesi

Periferik Damar Hastalıklarının Görüntülenmesi: BT ile milimetreden daha ince kesitler alınarak tüm damarsal yapılar ayrıntılı olarak görüntülenir. Kolay değerlendirme için kemik ve kalsifikasyonlar inceleme haricinde tutan yazılımlar rutin olarak kullanılmaktadır.
Akciğer Solid Nodülleri: LungVCAR yazılımı ile akciğerlerde nodül saptanması ve İZLEMİ ASİR programı ile düşük radyasyon dozuyla yapılabilmektedir.
Kolon Polip ve Tümorlerinin Sağlanması: BT kolonoskopi tekniği ile rektumdan çekuma kadar değerlendirme yapılabilmektedir.