Dahiliye (İç Hastalıkları )

Dahiliye (İç Hastalıkları )

Tanı / Tedavi / İzlem

Hastanemizde Dâhiliye Bölümü üst düzey teknoloji ve uzman hekimlerle ayaktan ya da yatarak aşağıdaki tüm konularda teşhis, tedavi ve takip hizmeti vermektedir.

Genel sağlık kontrolü
Hipertansiyon, arter, ven ve lenf sistemini kapsayan damar hastalıkları, lipit ve kolesterol bozuklukları,
Endokrin sistem hastalıkları, diyabetes mellitus ve tiroit hastalıkları, hipertiroidi, hipotiroidi, tiroid nodülleri,
Obesite,
Sindirim sistemi hastalıkları, gastrit, mide ülseri, gastro-özefagial reflü, ishal, kabızlık, kolitler,
Çöliak hastalığı, kolestaz, barsak, karaciğer, dalak, safra kesesi ve pankreasın diğer hastalıkları,
Üst ve alt solunum yolunun hastalıkları, enfeksiyonlar, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), astım bronşiale, pnömoni, plörezi, intertisiyel akciğer hastalıkları vs.
Romatizmal hastalıklar, romatoid artrit (RA), Ailevi akdeniz ateşi (FMF), sistemik lupus eritromatozis (SLE) seronegatif artritler, ankilozan spodilit, sistemik skleroz, polimyaljia romatika, Behçet hastalığı, Raynaud hastalığı, vaskülitler
ve bağ dokusunun diğer hastalıkları,
Kan Hastalıkları, anemiler, trombositopeni, lökosit hastalıkları vs. enfeksiyon hastalıkları,
Brusella, tifo, paraziter hastalıklar, virütik karaciğer hastalıkları, osteoporoz, Vitamin eksiklikleri,
Zehirlenmeler, güneş çarpması, genel durum bozukluğu, beslenme bozuklukları, asid- baz denge bozukluğu, elektrolit denge bozukluğu, kalsiyum bozuklukları,
Sebebi bilinmeyen ateş, lenf sistemini tutan hastalıklar allerjik reaksiyonlar ve allerjik hastalıklar.

●  Genel Durum Bozukluğu,
●  Hipertansiyon,
●  Lipit ve Kolesterol Bozuklukları,
●  Şeker Hastalığı,
●  Tiroid Hastalıkları,
●  Karaciğer Hastalıkları ve Yağlanması,
●  İdrar Yolu ve Böbrek Hastalıkları,
●  Sindirim Sistemi Hastalıkları,
●  Barsak, Karaciğer, Dalak Hastalıkları,
●  Safra Kesesi ve Pankreas Hastalıkları,
●  Lenf Sistemi Hastalıkları,
●  Romatizmal Hastalıklar,
●  Genetik Hastalıklar,
●  Kemik Erimesi,
●  Bulaşıcı Hastalıklar,
●  Ateşli Hastalıklar,
●  Brusella, Tifo, Paraziter Hastalıklar,
●  Hepatitler,
●  Bağışıklama,
●  Alerjik Hastalıklar,
●  Karın Ağrısı, İshal, Kusma,
●  Beslenme Bozuklukları, Aşırı Kilo ve Zayıflık,
●  Terleme Halsizlik, Yorgunluk,
●  Zehirlenmeler,
●  Eklem Ağrıları,
●  Vitamin Eksiklikleri,
●  Kansızlık, B-12 Eksikliği,
●  Sıvı Dengesi Bozukluğu,
●  Genel Sağlık Kontrolü (Check-Up),
●  Kanser Taraması.

 

Bir Yorum Bırak