Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Cerrahi, tıbbın en eski dallarından biri olup ilaçla ya da diğer tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılması ya da hastalıklı organın kesip çıkarılarak doğal ve uygun şekline dönüştürülmesi esasına dayanır.

Ameliyat türleri çoğunlukla organ veya bağlı bulunduğu sistemin adı ile anılır. Guatr ameliyatları, meme ameliyatları, yemek borusu, mide, onikiparmak, ince, kalın barsak, rektum ve anüs bölgesi ameliyatları, karaciğer ve fıtık ameliyatları, endoskopi, gastroskopi, kolonoskopi gibi işlemler Genel Cerrahi Dalı’nın kapsamına girer.

Özel Ankara Umut Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nde akademik unvana sahip, bilimsel gelişmelere katkı sağlayan, cerrahi uygulamaları örnek alınıp deneyimlerinden yararlanılan, başarılı birçok ameliyata imza atan, ülkemizde ve dünyada isim yapmış hekimlerimiz tarafından tüm ameliyatlar yapılmaktadır.

Genel Cerrahi Bölümü; teşhis, tedavi, ameliyat ve takip aşamalarında bölümler arası eş güdümü üstlenerek Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dâhiliye, Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi gibi bölümler ile işbirliği içinde çalışır. Aynı zamanda travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile koordineli çalışır.

Endoskopik Ameliyatlar

●  Beslenme Amaçlı Mide Kateteri (PEG)
    Yerleştirilmesi,
●  Mide Balonu Yerleştirilmesi,
●  Girişimsel İşlemler,
●  Endoskopi,
●  Kolonoskopi,
●  Sigmoidoskopi,
●  Rektoskopi.

GENEL CERRAHİ
“ONKOLOJİK CERRAHİ”

Ameliyatlar

●  Sindirim Sistemi Ameliyatları,
●  İnce Barsak, Kalın Barsak ve Rektum
    Hastalıkları Ameliyatı,
●  Anal Bölge (Makat), Hemoroid Hastalıkları
    Ameliyatı,
●  Meme Hastalıkları, Meme Kanserleri
    Ameliyatları,
●  Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıkları
    Ameliyatı,
●  Pankreas Ameliyatları,
●  Tiroid- Paratiroid Hastalıkları Ameliyatları,
●  Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları Ameliyatları,
●  Fıtık Ameliyatları (Göbek, Kasık, Mide vb
    Fıtıkları),
●  Dalak Cerrahisi,
●  Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi) Tedavisi ve
    Ameliyatı,
●  Varis Ameliyatları,
●  Cilt – Cilt Altı Kitleleri Ameliyatı,
●  Bariatrik ve Metabolik Cerrahi,
●  Obezitenin Cerrahi Tedavisi,
●  Tüm Klinik Cerrahi Uygulamalar.

Onkolojik Cerrahi Ameliyatları

●  Tiroid Kanseri Ameliyatları,
●  Yemek Borusu Kanseri Ameliyatları,
●  Mide Kanseri Ameliyatları,
●  İnce-Kalın Barsak Ameliyatları,
●  Kolon Kanseri Ameliyatları,
●  Pankreas Kanseri Ameliyatları,
●  Safra Kesesi ve Yolları Kanseri Ameliyatları,
●  Karaciğer Tümörleri Ameliyatları.


Kapalı Cerrahi (Laparoskopik Ameliyatlar)

●  Tanı Amaçlı Laparoskopik Ameliyatlar,
●  Safra Kesesi Kapalı Cerrahisi,
●  Obezite Kapalı Cerrahisi,
●  Fıtık Kapalı Cerrahisi,
●  Karaciğer Kapalı Cerrahisi,
●  Dalak Kapalı Cerrahisi,
●  Mide Kapalı Cerrahisi,
●  Pankreas Kapalı Cerrahisi,
●  İnce ve Kalın Barsak Kapalı Cerrahisi,
●  Apendiks Kapalı Cerrahisi,
●  Böbrek Üstü Bezi Kapalı Cerrahisi.

 

Hastanemizde Genel Cerrahi Bölümü’nde aşağıdaki hastalıkların teşhis, tedavi ve ameliyatları yapılmaktadır.

Cilt – Cilt Altı Kitleleri

Meme Hastalıkları

Düzenli Meme Takipleri

Meme kanserinde, memenin alınmadan tedavisinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ancak erken tanı sayesinde olabilmektedir. Bu da düzenli takiplerle sağlanabilir.

Meme Kanserleri

Erken evre meme kanserinde meme alınmadan tedavi mümkün olabilmektedir. Bu da “meme koruyucu cerrahi” uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Memesinin alınması gereken hastalarda ise onkoplastik yöntemlerle iyi kozmetik sonuç elde edilebilmektedir.

İyi Huylu Meme Hastalıkları

İyi huylu meme hastalıklarında gereken hastada tıbbi tedaviler, cerrahi gereken hastalarda da uygun ameliyatlar gerçekleştirilmektedir.

Endokrin Cerrahisi

Tiroid, paratiroid ve böbrek üstü bezi hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavileri kliniğimizde en uygun yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Böbrek üstü bezi hastalıkları cerrahi tedavileri laparoskopik olarak yapılabilmektedir.

Tiroid Hastalıkları

 • Guatr
 • Troid Nodüller
 • Tiroid Kanserleri
 • Paratiroid bezi hastalıkları

Böbrek Üstü Bezi (Sürrenal) Hastalıkları

Bariatrik Ve Metabolik Cerrahi

Obeziteyi ve yandaş hastalıkları tedavi etmek üzere sindirim sistemi üzerinde gerçekleştirilen her türlü müdahaleye bariatrik ve metabolik cerrahi adı verilir. Bu cerrahi metotların etki mekanizması, kısıtlayıcı ve emilimi azaltıcı olarak iki türdür. Hastanemizde, hastalar en iyi şekilde değerlendirilerek en uygun yöntem cerrahi belirlenmekte ve laparoskopik olarak gerçekleştirilmektedir.

Obezitenin Cerrahi Tedavisi

 • Tüp mide
 • By-pass
 • Metabolik cerrahi

Sindirim Sistemi Cerrahisi

Uygun olan bütün hastaların ameliyatları laparoskopik olarak yapılmaktadır.

 • Mide ve Yemek borusu (özofagus) hastalıkları
 • İyi huylu hastalıklar
 • Kanserler
 • Mide fıtıklarının cerrahi tedavisi: Cerrahi tedavi gerektiren ide fıtıklarının ameliyatları laparoskopik yöntemle ile gerçekleştirilmekte, hastalar bir günlük yatış sonrası taburcu edilebilmektedir.

İnce Barsak, Kalın Barsak Ve Rektum Hastalıkları (Kolorektal Cerrahi)

 • İyi huylu hastalıkları
 • Kanserler

Anal Bölge (Makat) Problemleri

 • Hemoroid hastalıkları
 • Anal fissür,
 • Anal fistül

Karaciğer Ve Safra Yolları (Hepatopankreatikobilier Sistem) Hastalıkları

 • Karaciğer hastalıkları
 • Kistleri
 • İyi ve kötü huylu tümörleri

Safra Kesesi Hastalıkları

Laparoskopik olarak gerçekleştirilen safra kesesi ameliyatları sonrası hastalarımızı bir gece hastanemizde misafir etmekteyiz.

 • Safra Yolları Hastalıkları

Pankreas Bezi Hastalıkları

Fıtık cerrahisi

 • Kasık fıtıkları
 • Göbek fıtığı
 • Diğer bölge fıtıkları ve ameliyat sonrası fıtıklar

Pilonidal Sinüs (kıl dönmesi) tedavisi

Varislerin Cerrahi Tedavisi

Laparoskopik (Kapalı) Cerrahi

Laparoskopik olarak gerçekleştirilebilen bütün cerrahi girişimler aşağıda sıralanmıştır.

 • Tanısal (diagnostik) laparoskopi ameliyatları
 • Safra kesesi hastalıkları
 • Morbid obezite ameliyatları
 • Metabolik cerrahi ameliyatları
 • Fıtık ameliyatları
 • Karaciğer ameliyatları
 • Dalak ameliyatları
 • Mide ameliyatları
 • Pankreas hastalıkları
 • İnce ve kalın barsak ameliyatları
 • Apendiks ameliyatları
 • Böbrek üstü bezi ameliyatları
 • Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) yerleştirilmesi
 • İntragastrik balon yerleştirilmesi
 • Girişimsel işlemler, Endoskopi- Kolonoskopi – sigmoidoskopi – rektoskopi

Bir Yorum Bırak