Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi

Teşhis ve Tedavi
 
● Akciğerin İyi Huylu Tümörleri,
● Akciğerin Kötü Huylu Tümörleri,
● Yemek Borusu Cerrahisi,
● Göğüs Duvarı Şekil Bozukluğu Ameliyatları,
● Toraks Travmaları,
● Göğüs Boşluğu (Mediasten) Kitleleri.
 
Ameliyat / İşlem / Girişimler
 
● Akciğer Ameliyatları,
● Diafragma Ameliyatları,
● Göğüs Duvarı Ameliyatları,
● Akciğer Kanseri Ameliyatları,
● Göğüs (Toraks) Travması Ameliyatları,
● Plevra Ameliyatları,
● Göğüs Boşluğu (Mediasten) Kitle Ameliyatları.

Bir Yorum Bırak