Kapalı MR

Kapalı MR
  • Radyoloji

Kapalı MR

MR görüntüleme, organlarınız ve vücudunuzdaki başka yapıların ayrıntılı görüntülerini sağlayan, güvenli ve ağrısız tıbbi bir testtir.

Manyetik rezonans anlamına gelen MR, bilgisayar aracılığıyla, vücudunuzdaki doku, organ ve diğer yapıların görüntülerinin elde edilmesi için radyo dalgaları ve güçlü bir manyetik alan kullanır. RADYOAKTIVITE YA DA X IŞINI IÇERMEZ.
 
MR Görüntüleme Ne İçin Kullanılır?
 
MR görüntüleme, organlarınız ve vücudunuzdaki başka yapıların ayrıntılı görüntülerini sağlayan, güvenli ve ağrısız tıbbi bir testtir.
MR görüntüleme sonuçları tıbbi tanı için kullanılır.  Beyin ve omurilik, kemik ve kıkırdak, meme, kalp, damarlar ve karaciğer, prostat vb tüm iç organların tetkikinde kullanılabilir.
 
Cerrah için en güvenli yol haritası

İleri radyolojik görüntüleme yöntemleri, tanı konulması noktasında önemli bir yer tutarken ameliyatı gerçekleştirecek cerrahi ekip için güvenli yol haritasını da belirlemektedir. Tümör, ameliyat öncesi ileri MR yöntemleri kullanılarak her yönüyle incelenmektedir. Tümörün özellikle beyindeki kol bacak hareketleri, görme ve konuşma merkezleri ile ilişkisi detaylı olarak belirlenir.
Elde edilen 3 boyutlu görüntüler üst üste konularak ameliyatta kullanılan “Nöronavigasyon” cihazına yüklenir. Bu sayede cerrahi ekibe tümöre ulaşılacak en kısa ve güvenli yol haritası çıkartılır.
 
MR nasıl çekilir?
 
MR cihazı büyük, çember şeklinde bir mıknatıs ve hastanın yatması için ortasında bulunan hareketli bir yataktan oluşur. 
MR cihazlarımız, bu aletleri kullanmak üzere eğitilmiş teknisyenlerimiz tarafından çalışıtırılır. Tekniseyinlerimiz, hastayı yatağa yatırır ve hastanın görüntülenecek bölgesi çemberin içinde kalmak üzere  yatağın pozisyonunu ayarlar.  Daha sonra MR cihazına bağlı bilgisayar aracılığıyla görüntü alınır.   Bilgisayar ile MR makinesinin ayrı odalarda durması nedeniyle teknisyeniniz çekim sırasında yan odada olacaktır ancak odalar arasındaki cam ve dahili haberleşme sistemi sayesinde görsel ve işitsel iletişiminiz devam eder.
Çekim, görüntülemenin sağlanmak istendiği bölgeye göre 15 ila 90 dakika sürebilir.  Net bir görüntü alınabilmesi için bu süre boyunca hareket etmemeniz gerekir.  Küçük çocukların hareketsiz durması için genel anestezi uygulanması söz konusu olabilir.
Çekim sırasında cihaz ara ara yüksek sesli gürültüler çıkarır.  Rahatsız olmamanız için başlamadan önce size bir kulaklık teknisyenlerimiz tarafından sağlanır.
 
MR çekilirken yanımda bir yakınım bulunabilir mi?
 
MR cihazı x ışını ya da radyoaktif madde içermediğinden aşağıda belirtilen güvenlik önlemleri alındığı sürece yakınınız yanınızda kalabilir.

Vücudumuda tıbbi nedenlerle bulunan metaller varsa ne yapmalı?
 
Çok güçlü bir mıknatısa sahip olduğu için vücudunda metalden yapılmış tıbbi aletler olan bazı kişilerin MR çektirmesi mümkün olmayabilir.  Teknisyeniniz çekime girmeden önce size herhangi bir implant veya cihaza sahip olup olmadığınızı soracaktır.  Aşağıdaki tıbbi alet veya cihazlara sahip kişiler doktorlarını ve çekim öncesi teknisyenlerini bu konuda bilgilendirmelidir:
Kalp pili
İşitme cihazı
Yapay kalp kapakçığı
Port katater
Protez , metal eklem, plaka
Teknisyeniniz bu durumda hangi MR cihazının kullanılabileceği ya da varsa riskler konusunda size bilgilendirerek yönlendirecektir.
Ankara Umut Hastanesi Radyoloji Bölümü’ndeki MR sistemi 1.5 tesla gücünde olup en son teknolojik gelişmeleri içeren bir cihazdır. Her bölge için yeterli ve özel programlarla donanmış bu cihazla;
--Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları, hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik incelemeler,
--Boyun yapısı, gırtlar, yutak, tükürük bezleri, dil ve çevre yapıları,
--Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarlar,
--Karın içi organlar, alt karın bölgesi,
--Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga patolojileri,
--Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin incelemeleri
--Tüm vücut anjiografi
--MR spektroskopi,
--Kranial ve abdominal diffüzyon görüntüleme,
--Perfüzyon MRG,
--MRCP, MR pyelografi ve MR myelografi.
--BOS akım çalışması,
--Kinematik incelemeler,
--Tüm vücut metastaz tarama
--Dinamik doku ( karaciğer, meme, tümör ) MR
--Bölgesel MR anjiografik incelemeleri
yapılabilir.