Tıbbi Kadromuz

Kubilay Murat

Op.Dr. Kubilay Murat ÖZDENER

Beyin ve Sinir Cerrahisi

11.07.1966

Y. Lisans Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi 1990
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Nöroşirürji Pamukkale Üniversitesi 2003
Uzm.Dr. Özel Ankara Umut Hastanesi 2016-
Uzm.Dr. Özel Koru Ankara Hastanesi 2015-2016
Uzm.Dr. Özel Medicana International Ankara Hastanesi 2014-2014
Uzm.Dr. TDV Özel 29 Mayıs Ankara Hastanesi 2009-2014
Uzm.Dr. Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi 2007-2008
Uzm.Dr. İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesi 2003-2006
Ar.Gör. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji A.B.D. 1997-2003
   Türk Nöroşirurji Derneği
   Türk Omurga Derneği
   Türk Tabipleri Birliği

   Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları

   Ağır Kafa Travmalı Olgularda İntrakranial Basınç Ve Hipotalamo-Hipofizer-Gonadal Aks Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
   Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kadir Tahta

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Özhan MÖ, Süzer MA, Eşkin MB, Çaparlar C, Atik B, Özdener KM, Özışık P, Savaş A “Parkinson Hastalığının Tedavisi İçin Derin Beyin Stimülasyonu Uygulamasındaki Anestezi Deneyimlerimiz: Retrospektif Klinik Araştırma” Anestezi Dergisi 20 (2): 86 – 91 (2012)
Süzer MA, Özhan MÖ, Eşkin MB, Atik B, Çaparlar C, Özdener KM “Akciğer Herniasyonu Olan Bir Hastada Spinal Anestezi İle Gerçekleştirilen Lomber Laminektomi (Olgu Sunumu)” Turk J Anaesth Reanim 41:146-8 (2013)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Güler ÜÖ, Özdener KM, Palaoğlu S “Surgical technique of transoral vertebroplasty for benign bone cyst in C2- A case report and review of the literature” 29th Annual Meeting Cervical Spine Research Society-European Section Cervical Sagittal Balance Bordeaux-France 2013 (P12)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
Tahta K, Çırak B, Coşkun E, Süzer T, Özdener KM, Özçelik YL. “Spinal Travmaya Eşlik Eden Multisistem Yaralanmaları” Türk Nöroşirurji Derneği 15. Bilimsel Kongresi Antalya 2001 (SS-33)
Coşkun E, Çırak B, Süzer T, Özdener KM, Şahin S, Tahta K. “Tavşanlarda Kronik Kompresif Servikal Myelopati Modeli” Türk Nöroşirurji Derneği 15. Bilimsel Kongresi Antalya 2001 (PB-52)
Çırak B, Pakdemirli E, Tahta K, Özdener KM. “Terminal Ventrikül” Türk Nöroşirurji Derneği 15. Bilimsel Kongresi Antalya 2001 (PB-153)
Süzer T, Bayram Çırak, Coşkun E, Tahta K, Özdener KM, Özçelik L, Yağcı B “Mikrocerrahi ile Tedavi Edilen Pons Apsesi: Olgu Sunumu” Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi İstanbul 2002 (SP-19)
Özdener K, Tahta K, Coşkun E, Süzer T, Özçelik Y, Karadağ T, Külahçılar Z,Kaptanoğlu B. “Ağır Kafa Travmalı Olgularda İntrakranial Basınç ve Hipotalamo-hipofizer gonadal Aks Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi” Türk Nöroşirurji Derneği 17. Bilimsel Kongresi Antalya 2003 (S25/S01)
Coşkun E, Süzer T, Özdener K, Tahta K. “Epidermoid Tümör Cerrahisi Sonrası Pakimenenjit” Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi Antalya 2003 (P01/P16)
Özdener KM, Çukur S, Aksel F. “Lomber Disk Hernisini Taklit Eden Spinal Tümör: Olgu Sunumu” Türk Nöroşirurji Derneği 20. Bilimsel Kongresi Antalya 2006 (PS-372)
Özdener KM, Özışık P. “Postoperatif Brucella Spondilodiskitisi” Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi Antalya 2010 (EPS-017)
Erol T, Uludağ M, Özdener K, Karabudak D, Güngen Y, Özenç A, Özdemir A. “Lenf Nodu Metastazı ile Seyreden Presakral Yerleşimli Ganglionöroma” 19.Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2014 (PS-1143)
Aykaç B, Ayhan S, Yüksel S, Güler ÜÖ, Özdener KM, Urquiza FP, Alanay A, Pérez-grueso S, Francisco J, Acaroğlu E, European Spine Study Group. “Servikal Omurga Sagital Spinal Dizilim Sınıflamasının Erişkin İdiopatik Skolyozu Olan Hastalarda Klinik Kullanımı: Güvenilir ve Etkin mi ?” 24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya (S1-8

Doktorumuzu Değerlendirin