Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz

Kulak-burun-boğaz ve bu organlarla ilişkili baş ve boyun yapılarında meydana gelen hastalık ve rahatsızlıkların tıbbi ve cerrahi tedavisini yapan tıp dalıdır. Kulak hastalıkları, burun hastalıkları, ağız-yutak hastalıkları, ses-gırtlak hastalıkları, baş-boyun hastalıkları ve yüzün estetik problemleri bu dalın içine girer.

Özel Ankara Umut Hastanesi Kulak Burun Boğaz hastalıkları ve Baş/Boyun Cerrahisi Bölümü’nde tüm teşhis ve takiplerde endoskopik ve mikroskobik yöntemlerden yararlanılmaktadır. Otomikroskobik Muayene, Diagnostik Nasal–Nasofarengeal Muayene, Laringeal Muayene yapılmaktadır. Çocuk hastaların muayene ve tedavilerinde yaşlarına en uygun pediatrik araç ve gereçler kullanılmaktadır.


Tanı  /  Tedavi / Ameliyatlar

● Kulak Burun Boğaz Enfeksiyonları Tedavisi,
● Kulak Çınlaması Tanı ve Tedavisi,
● Kulak Kiri Temizleme,
● Koku Alma Bozuklukları Tanı ve Tedavisi,
● İşitme Kayıpları Tanı ve Tedavisi,
● Kulak Tüpü Yerleştirilmesi, Kulak Zarı Tamiri ve
    Ameliyatları,
● Bademcik (Tonsil) Ameliyatları,
● Geniz Eti (Adenoid) Ameliyatları,
● Sinüzit Cerrahisi,
● Alerjik Sinüzit Tanı ve Tedavisi,
● Burun Eğrilikleri (Septum Deviasyonu) Ameliyatları,
● Estetik Burun Ameliyatları,
● Fonksiyonel Burun Ameliyatları,
● Burun Kanamaları Tanı ve Tedavisi,
● Baş-Boyun Tümörleri Ameliyatları,
● Tükürük Bezi Enfeksiyonları ve Cerrahisi,
● Ses Hastalıkları, Ses Kısıklığı, Ses Teli Polipleri,
   Nodülleri Tedavisi,
● Baş Dönmesi/Vertigo Tedavisi,
● Uyku Apnesi/Horlama Tedavi,
● Ağız İçi Yaraları Tanı ve Tedavisi,
● Ağız Kokusu Tanı ve Tedavisi.

Bir Yorum Bırak