MR (Manyetik Rezonans)

MR (Manyetik Rezonans)
  • Radyoloji

MR (Manyetik Rezonans)

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) radyolojide vazgeçilmez bir yöntemdir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme
 
Teknolojik gelişmeler MRG’nin etkinliğini giderek artırmakta ve yeni uygulamalar günlük rutine hızla girmektedir. Lezyonların saptanması, karakterizasyonu ve tedaviye yanıtının değerlendirilmesi amacıyla çok çeşitli ve kompleks MRG sekansları mevcuttur. Bu kitapçıkta nörolojik görüntülemede Özel Ankara Umut Hastanesi Radyoloji bölümünde kullanılan MRG’nin yeni uygulamalarını amaçladık.
 
3 Boyutlu Cosmic
 
Inhance Suite: Kontrast madde kullanmadan kan akımına duyarlı sekanslar ile vasküler görüntüleme mümkündür. 
 
Tricks: Mükemmel çözünürlük için arteriyel fazın en belirgin olduğu dönem saptanarak çekim yapılır. 
 
Quickstep: 7 dakika süren çekimle birçok anatomik segmentte vasküler değerlendirmeyi mümkün kılar.
 
Kas - İskelet Manyetik Rezonans Görüntüleme Güncel Uygulamalarımız
 
Mavric SL: MR uyumlu metalik protezler komşuluğundaki kemik ve yumuşak dokudaki artefaktları azaltarak kas- iskelet incelemelerinde kolaylık sağlar. 
 
Cube: İnce kesit, multiplanar çekim yapabilmesi ile küçük ve değerlendirilmesi güç lezyonların saptanmasını artırır. 
 
Propeller: Hastanın istemli yada fizyolojik hareketleri (solunum, kan akımı, peristaltizm) ile manyetik duyarlılığın oluşturduğu artefaktları azaltarak görüntü kalitesini artırır. 
 
Merge: Yüksek rezolüsyon ve yağ baskılama yeteneği ile ekstremitelerde ligament ve yumuşak doku arasındaki kontrastı optimize eder. 
 
Cartigram: T2 haritalama sekansı ile ekstraselüler kartilaj matriksin kollajen kısmındaki değişiklikleri saptar. 
 
Ideal: Tüm kas iskelet sisteminde güçlü ve homojen yağ doku ile ödem ayrımı yapabilmektedir.
 
Gövde Manyetik Rezonans Görüntüleme Güncel Uygulamalarımız
 
Lava Flex: 20 saniyede 4 farklı görüntü alarak magnetik duyarlılık etkisine bağlı olarak klasik yağ baskılama sekanslardaki artefaktları ortadan kaldırarak etkin ve homojen yağ baskılama sağlar. 
 
eDWI: Karaciğerin kısa sürede ve yüksek çözünürlüklü difüzyon ağırlıklı görüntülerini elde eder. Ek olarak güçlü yağ baskılama yeteneğine sahiptir. 
 
Propeller: Hastanın istemli yada fizyolojik hareketleri (solunum, kan akımı, peristaltizm) ile manyetik duyarlılığın oluşturduğu artefaktları azaltarak görüntü kalitesini artırır. 
 
Ideal IQ: Sadece bir nefes tutumunda karaciğerdeki trigliserid miktarını sayısal olarak saptayarak steatoz tanısında kullanılır. 
 
Star Map: Karaciğer ve kalpte demir içeriğinin saptanmasında kullanılır. 
 
Nörolojik Manyetik Rezonans Görüntüleme Güncel Uygulamalarımız
 
Difüzyon ağırlıklı görüntüleme: Esas kullanım alanı akut enfarkt değerlendirmesidir. Enfarkt evresinin saptanması, epidermoid ile araknoid kist ayrımı, abse ve yüksek selülarite gösteren lezyonların değerlendirilmesi, kemoterapi sonrası tedaviye yanıtın incelenmesi mümkündür. Ek olarak PROPELLER Difüzyon ağırlıklı görüntüleme ile kolesteatom incelemesi yapılabilmektedir. 
 
Duyarlılık ağırlıklı görüntüleme (Susceptibility Weighted Imaging): MRG cihazımızda SWAN isimli sekans kanama ve kalsifikasyona çok duyarlı olduğundan akut kafa travması, hemorajik yada melanotik metastaz şüphesi, vasküler malformasyonlar ve hemoraji sekellerinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. 
 
3 Boyutlu SWAN Vasküler Patolojiler Bağlı Kanama Saptanması
 
3 Boyutlu görüntüleme: MRG cihazımızda BRAVO isimli T1 ağırlıklı sekans, ince kesit, multiplanar çekim yapabilmesi ve mükemmel gri-beyaz cevher ayrım yeteneği ile kortikal heterotopi ve displazinin, küçük metastazlar ve granülomların değerlendirmesinde kullanılır. MRG cihazımızda CUBE isimli sekans, ince kesit, multiplanar çekim yapabilmesi ile küçük ve değerlendirilmesi güç lezyonların saptanmasını artırır. 
 
3 Boyutlu Cube Flair
 
Manyetik rezonans spektroskopi: N asetil aspartat, kreatin, kolin, myoinozitol, laktat, lipid metabolitleri düzeyleri ölçülerek tümörler, demyelinizan hastalıklar, enfeksiyonlar ve metabolik hastalıklar değerlendirilir. 
 
Manyetik Rezonans Spektroskopi ile Ölçülen Beyin Metabolitleri Grafikleri
 
Difüzyon Tensör Görüntüleme: Su moleküllerinin değişik yönlerde difüzyon hareketini ölçer. Beyaz cevher traktlarında en belirgin difüzyon yönü trakt boyuncadır. Bu ölçümler değerlendirilerek traktografi görüntüleri oluşturulur. Epilepsi, tümörlerin beyaz cevher traktları ile entegrasyon ve lokalizasyonlarının değerlendirilmesi, travmatik beyin hasarı, HIV ensefaliti ve progresiv multifokal lökoensefalopati gibi enfeksiyona ikincil beyaz cevher hastalıklarında kullanılır. 
 
Perfüzyon MRG
 
 Serebral perfüzyonu ölçer. İntravenöz kontrast madde verilerek yada verilmeden yapılabilmektedir. Bu teknikler dinamik duyarlılık kontrast MR, dinamik kontrastlı MR veya kontrast madde kullanmadan yapılan arteryel spin işaretleme (arterial spin labeling [ASL]) dir. 
 
Hareket artefaktı sorun olmaktan çıkıyor: PROPELLER tekniği ile hastanın istemli yada fizyolojik hareketleri (solunum, kan akımı, peristaltizm) ile manyetik duyarlılığın oluşturduğu artefaktları azaltarak görüntü kalitesini artırır. 
 
T2 PROPELLER (Hastanın istemsiz hareketlerine bağlı oluşan görüntü bozulmalarını engelleyen özellik)
 
Vertebral görüntüleme:
 
İki ve üç boyutlu MERGE ve 3 boyutlu COSMIC sekansları ile yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilmektedir.