Tıbbi Kadromuz

Mevlüt Melih
 • 0 (312) 466 38 38
 • info@ankaraumuthastanesi.com.tr

Op.Dr. Mevlüt Melih BAŞARAN

Kalp ve Damar Cerrahisi

2005-2006 Özel Çağ Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
2007-2012 Amercan Hospital, Tiran/Arnavutluk
2012-2017 TOBB ETÜ Hastanesi, Kalp ve Damr Cerrahisi Kliniği
2017- Özel Koru hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi

Türkiye Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Alper Tosya, Barıs Uymaz, Savas Celebi, Tayfun Aybek A rare presentation of cystic echinococcosis: aortic involvement Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 21 (2015) 548–550

 2. Barış Uymaz, Gül Sezer, Pınar Köksal Coşkun, Onurcan Tarcan, Seyhan Özleme, Tayfun Aybek Clinical outcome, pain perception and activities of daily life after minimally invasive coronary artery bypass grafting Anadolu Kardiyol Derg 2014; 14: 172-7

 3. Alper Tosya, Pınar Köksal Çoşkun, Barış Uymaz, Onurcan Tarcan, Tayfun Aybek Black aorta in a patient with alkaptonuric ochronosis Alkaptonürik okronozis'li bir hastada siyah aort Anadolu Kardiyol Derg 2012; 12: E21-E27

 4. Çavolli R, Uymaz B, Memishaj S, Kaja K, Özerem G A Rare Case of Left Main Coronary Stenosis and Neutropenia Treated with G-CSF Prior to CABG Thorac Cardiov Surg 2010;58:486-491

 5. Gökhan Özerdem, Barış Uymaz, Ersin Sarıçam, Başar Candemir, Neyyir Tuncay Eren Left atrial reduction by posterior wall plication combined with mitral valve surgery in patients with a dilated left atrium Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19(3):311-316

ULUSAL HAKEMLİ SERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Kızıltepe U.,Şırlak M., Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., Uymaz B., Taşöz R., Eren N.T., Aral A., Uysalel A., Akalın H.: Erişkin kalp cerrahisinde modifıye ultrafiltrasyonun sol ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi. MN kardiyoloji, 8: 116-124, 2001

 2. SIRLAK MUSTAFA, KORKMAZ ÖZGE, UYMAZ BARIS, YAZICIOGLU LEVENT, ERYILMAZ SADIK, TASÖZ REFIK, ÖZYURDA ÜMIT . Ventrikül Fonksiyonları Bozuk Olan Hastalarda Glukoz-Insülin-Potasyum Solüsyonu Kullanımı ve Sonuçları. MN Kardiyoloji, 2003; 10(5), 381-385.,

 3. YAZICIOĞLU L, UYMAZ B, ELALMIS AÖ, ARAL A, ÖZYURDA Ü Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Serbest LİMA Greftleri T Klin Kalp Damar Cerrahisi 2003, 4:133-138

 4. KIZILTEPE U, TASÖZ R, ARAL A, UYMAZ B, SIRLAK M, EYĐLETEN ZB, ERYILMAZ S, YAZICIOĞLU L, Neyyir T. EREN, UYSALEL A, AKALIN H Koroner Baypas Sonrası Kısa Süreli İntravenöz Amiodaron İle Atriyal Fibrilasyon Profilaksisi T Klin Kalp-Damar Cerrahisi 2003, 4:78-85

 5. SIRLAK MUSTAFA, UYMAZ BARIS, KORKMAZ ÖZGE, TASÖZ REFIK, ÖZYURDA ÜMIT. Mekanik Kapak Trombozunda Alternatif Tedavi Yöntemi: Recombinant Doku Plazminojen Aktivatörü(rt-PA) Kullanımı(Olgu sunumu). MN Kardiyoloji, 2004;11(2), 142-144

 6. ERYILMAZ S, UYMAZ B, KACANI A, UÇANOK K Triküspid Yetmezliği Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2008, 1(2); 79-82

 7. ÇELEBİ SA, TOSYA A, UYMAZ B, ÖMÜRLÜ K, AYBEK T Kalp yetersizliğinin nadir bir nedeni: Lomber disk hernisi ameliyatına bağlı aortokaval fistül Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42(8):756-758

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

 1. Çavolli R, Uymaz B, Memishaj S, Eren NT Cell Saver in Off-Pump Surgery 7th Annual Congress Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Association with TCT Mediterranean , March 24-27,2011, Antalya, Turkey

 2. Memishaj S, Çavolli R, Uymaz B, Eren NT Conservative Mitral Valve Surgery. A Brief Review of a Short Term Story 7thAnnual Congress Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Association with TCT Mediterranean , March 24-27,2011, Antalya, Turkey

 3. Uymaz B, Çavolli R, Memishaj S, Jata B, Eren NT Off –Pump Coronary Artery Surgery in Patient with Renal Insufficiency : 3 Years Exprience 7th Annual Congress Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Association with TCT Mediterranean , March 24-27,2011, Antalya, Turkey

 4. Uymaz B, Çavolli R, Memishaj S, Eren NT Combined Carotid Endarterectomy and On-Pumup or Off-Pump Coronary Revascularization For Concomittant Carotid and Coronary Artery Disease 7th Annual Congress Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Association with TCT Mediterranean , March 24-27,2011, Antalya, Turkey

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

 1. Eren NT, Eryılmaz S, Kaya K, Uymaz B,Yazıcıoğlu L, Şırlak M, Akar R, Aral A, Kaya B, Akalın H Koroner ve Ekstrakardiyak Aortik Hastalığım Cerrahi Tedavisinde Yaklaşım XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan, 2002, Antalya

 2. Yazıcıoğlu L, Eryılmaz S, Şırlak M, Uymaz B, Aral A, Taşöz R, Eren NT, Kaya B, Uçanok K, Akalın H Serbest İMA grefti sonuçlarımız VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim, 2000, Antalaya

 3. Yazıcıoğlu L, Şırlak M, Eryılmaz S, Kaya K, Uymaz B, Aral A, Eren NT, Taşöz R, Uysalel A, Akalın H Kalıcı Pacemaker Elektrotlarının Cerrahi Olarak Çıkartılması VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim, 2000, Antalya

Doktorumuzu Değerlendirin