Radyoloji

Radyoloji

Görüntüleme üniteleri, tanı-tedavi amacıyla görevleri birbirinden farklı olan son teknoloji ürünü ve dijital özellikte birçok cihazın kullanıldığı bölümlerdir. Görüntüleme ünitelerimizde en ileri teknolojiye sahip cihazlar bulunmakta ve tüm tanılayıcı ve girişimsel hizmetler güvenilir ve hızlı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

Özel Ankara Umut Hastanesi’nde Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi, Anjiografi, Dijital Mamografi ve CR (bilgisayarlı röntgen) sistemleri, ultrasonografi cihazları ile 24 saat hızlı ve güvenilir hizmet sunulmaktadır. Tamamen dijital teknoloji ile çalışan sistemlerden elde edilen görüntüler, yine dijital ortamda arşivlenmektedir. Konvansiyonel yöntemlerde elde edilen görüntülere göre daha kaliteli görüntüler elde edilerek kısa sürede detaylı inceleme yapılabilmektedir.
 
● MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
● ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
● DİJİTAL MAMOGRAFİ
● BİLGİSAYARLI ANJİOGRAFİ
● CR (BİLGİSAYARLI RÖNTGEN) SİSTEMLERİ
● ULTRASONOGRAFİ VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
● KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRİ
 
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR)
 
● İstemli Ya da İstemsiz Hareketlere Bağlı Görüntü Bozulmalarını Önleyen Özellik,
● İleri teknoloji,
● Sessiz MR,
● Dakikalar içinde Hızlı Görüntüleme,
● İnce Kesit Çekim ile Küçük ve Değerlendirilmesi Güç Lezyonları Saptama,
● Tüm Vücut İnceleme,
● Yüksek Kaliteli Görüntüleme,
● 20 Saniyede 4 Farklı Görüntü Alma,
● İlaç Kullanarak Ya da İlaçsız Kaliteli Damarsal Görüntüleme,
● Bir Nefes Tutumunda Karaciğer Yağlanmasını Ölçme,
● Kıkırdak, Bağ, Tendon ve Kas Yapılarının Kaliteli Görüntülenmesi,
● Karaciğer ve Kalpte Demir İçeriğini Belirleme,
● Kemoterapi Sonrası Tedaviye Yanıtı İnceleme.
 
ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
  • 128 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi 
  • Yeni Görüntü İşleme Programları
  • Azaltılmış Radyasyon Dozu
İncelemeler
 
● Kalp-Damar Sistemi,
● Mide-Barsak Sistemi,
● Sinir Sistemi,
● Solunum Sistemi,
● Kas-İskelet Sistemi,
● Üreme ve İdrar Yolları.
 
Özellikler
 
● 0.6 mm Düzeyinde İnce Kesit Alma Özelliği İle 3 Boyutlu Kaliteli Görüntüler,
● Dakikalar İçinde Kalp-Damar Sistemi Değerlendirme,
● Risk Değerlendirme: Koroner Arterlerdeki Kalsiyum Birikiminin Sayısal Ölçümü,
● Yaklaşık 10-12 Saniyede Torakal Aorta ve Koroner Arterleri Görüntüleme Koroner Stentlerin ve By-Pass Damarların Görüntülenmesi,
● Kalp Kasının İncelenmesi,
● Aort Kapak ve Kapak Protezlerinin Görüntülenmesi,
● Barsak Polip Ve Tümörlerinin Değerlendirilmesi.
 
DİJİTAL MAMOGRAFİ
  • Radyasyon Dozu ve Sıkıştırma Şiddetini Ayarlama
  • Daha “Düşük Radyasyon Dozu” İle Görüntü Oluşturma
  • Görüntüleri Anında Bilgisayara Aktarma ve İnceleme
  • Bilgisayar Ekranında Görüntüleri Büyütebilme
  • Ek Film İhtiyacında Azalma
  • Görüntüleri Dijital Ortamda Arşivleme
Dijital Tomosentez (3 Boyutlu Mamografi)
 
 3 Boyutlu İnceleme 
 
● Memede milimetrik kesitlerle 3 boyutlu inceleme yapılır,
● Dokuların üst üste gelmesini önleme özelliği ile
    küçük tümörleri daha net görüntüleme,
● Meme yoğunluğu fazla olan kişilerde meme
    içyapısının daha iyi değerlendirilmesi,
● Dijital mamografi ile aynı radyasyon dozu.
 
Kontrastlı Spektral Mamografi (CESM)
 
● Yeni Teknolojik Sistem,
● Dijital Mamografi İle Aynı Odada, Aynı Cihaz İle Uygulama,
● Damardan Kontrast Madde Enjeksiyonu İle Yaklaşık 10 Dakikalık İşlem Süresi,
● Spektral İleri Veri Teknolojisi İle Normal Meme Doku Görüntüsünü Ortadan Kaldırarak Damardan Zengin Kanser Dokusunu Gösterme,
● Şüpheli Meme Lezyonlarının Değerlendirilmesi,
● Meme Dokusu Yoğun Olan Yüksek Riskli Hastalarda Etkin Görüntüleme,
● Meme Kanserinde Yaygınlığı ve Lezyon Sayısını Değerlendirme.
 
Mamografide Stereotaktik Yöntemle Meme İşaretleme
 
Elle meme muayenesinde hissedilemeyen lezyonlar mamografi ile görüntülenir. Lezyon, içerisine yerleştirilen işaret teli rehberliğinde Genel Cerrah tarafından ameliyathanede çıkartılır.
 
Mamografide Stereotaktik Yöntemle Meme Biyopsisi
 
Mamografide bilgisayar tarafından hesaplanan koordinatlara göre yerleştirilen iğne ile şüpheli lezyondan biyopsi alınır.
 
ULTRASONOGRAFİ

“Yüksek Frekanslı Ses Dalgaları ile Görüyoruz, İnceliyoruz”
● Vücuda herhangi bir zararı yoktur.
● X-ışını gibi radyasyon içermez.
● Abdomen (karın) organları, boyun, tiroid ve paratiroid bezler, meme, yumuşak dokular incelenir.
● Ultrasonografi eşliğinde ince ve kalın iğne biyopsileri, meme işaretleme gibi girişimsel işlemler radyoloji bölümünde yapılmaktadır.
 
Renkli Doppler Ultrasonografi
 
● Boyun, Kol, Bacak Atar ve Toplardamarların Değerlendirilmesi,
● Böbrek ve Karaciğer Damarlarının İncelenmesi,
● Damarlarda Daralmalar ve Tıkanmaların Değerlendirilmesi.

Bir Yorum Bırak